Hírek

ABM Ethics Committee Formal Grievance Review is Ongoing

Breastfeeding Medicine Blog -

November 9, 2017 – The Academy of Breastfeeding Medicine has a formal process in place to address any member grievances, including potential conflict of interests. These routine procedures are outlined in our bylaws and our Code of Ethics. Both documents are available to all with no restricted access at www.bfmed.org.

Last week, the grievance review process was activated. Today, the Board of Directors discussed this ongoing matter in person at the regularly scheduled board meeting.

The Ethics Committee is actively reviewing ABM’s Conflict of Interest policies. The results of this policy review and any recommendations will be shared with membership following the January meeting of Board.

 

 


Meghívó közgyűlésre

Egyesületi hírek -

A Szoptatásért Magyar Egyesület (székhely: 2030 Érd, Csongor u. 4.) elnöksége tisztelettel meg-hívja Önt az egyesület 2017. november 7-én 11 órakor a székhelyén tartandó közgyűlésére. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

Amennyiben az eredetileg meghirdetett időpontban a közgyűlés határozatképtelen, a közgyűlést 2017. november 11-én 13 órára ismételten összehívjuk. A megismételt közgyűlés helyszíne: HelloAnyu Kávézó (1077 Budapest, Csányi u. 7.)

A hatályos Ptk. szerint a megismételt közgyűlést az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra kell összehívni.

Felhívjuk a tagság figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés az eredetileg közölt napirend és közgyűlési tárgykör kérdéseiben a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

Az egyesület tagja tagsági jogait személyesen gyakorolhatja. Minden, a szavazásnál jelenlevő tagot, egy szavazat illet meg.

A napirendi pontok a következők:

  1. Tagdíj emelés kérdése

A határozati javaslatot és annak indoklását csatoljuk.

A közgyűlés a határozatát a fenti napirendi pontban egyszerű szótöbbséggel (jelenlévő tagok 50%-a + 1 szavazat), nyílt szavazással hozza meg.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 7 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség jogosult dönteni.

Az egyesület közgyűlése nyilvános.

Érd, 2017. október 23.

Juhász Istvánné, elnök

Nyomtatható változat, határozati javaslattal

Meghívó elnökségi ülésre

Egyesületi hírek -

A Szoptatásért Magyar Egyesület (székhely: 2030 Érd, Csongor u. 4.) elnökségi ülést tart

2017. október 9-én 10 órakor

Helyszín: HelloAnyu Kávézó (1077 Budapest, Csányi u. 7.)

A napirendi pontok a következők:

  1. Tagfelvétel
  2. Éves munka és az előző elnökségi határozatok végrehajtásának áttekintése
  3. Tagsági jogviszony megszűnésekkel kapcsolatos teendők
  4. Október-április oktatások helyzete, tervezése
  5. Előző elnökségi ülés óta felmerült kérdések, pályázatok
  6. Egyebek, aktuális napi ügyek megbeszélése

Az elnökség ülései nyilvánosak.

Érd, 2017. október 2.

Juhász Istvánné, elnök

Feliratkozás Szoptatás Portál hírolvasó - Hírek csatornájára