Egyesületi hírek

Meghívó elnökségi ülésre

A Szoptatásért Magyar Egyesület (székhely: 2030 Érd, Csongor u. 4.) elnökségi ülést tart

2017. május 2-án 10 órakor

Helyszín: 1203 Budapest, Téglagyártó út 13/b IV. emelet 9.

A napirendi pontok a következők:

 1. Tagfelvétel
 2. Oktatási terv az év végéig
 3. Egyebek, aktuális napi ügyek megbeszélése

Az elnökség ülései nyilvánosak.

Érd, 2017. április 26.

Juhász Istvánné, elnök

Meghívó közgyűlésre

A „Szoptatásért” Magyar Egyesület (székhely: 2030 Érd, Csongor u. 4.) elnöksége tisztelettel meghívja Önt az egyesület 2017. május 2-án 11 órakor a 1203 Budapest, Téglagyártó út 13/b IV. emelet 9. alatt tartandó közgyűlésére.

Amennyiben az eredetileg meghirdetett időpontban a közgyűlés határozatképtelen, a közgyűlést 2017. május 6-án 10 órára ismételten összehívjuk. A megismételt közgyűlés helyszíne: HelloAnyu Kávézó (1077 Budapest, Csányi u. 7.)

A hatályos Ptk. szerint a megismételt közgyűlést az eredeti időpontot legalább három és legfeljebb tizenöt nappal követő időpontra kell összehívni.

Felhívjuk a tagság figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés az eredetileg közölt napirend és közgyűlési tárgykör kérdéseiben a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A napirendi pontok a következők:

 1. Elnöki beszámoló
 2. Pénzügyi beszámoló

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 7 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség jogosult dönteni.

Az egyesület közgyűlése nyilvános.

Érd, 2017. március 29.

Meghívó elnökségi ülésre

A „Szoptatásért” Magyar Egyesület (székhely: 2030 Érd, Csongor u. 4.) elnökségi ülést tart

2017. március 22-én 13 órakor

Helyszín: Hotel Platánus, 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 44.

A napirendi pontok a következők:

 1. Tagfelvétel
 2. Éves, rendes közgyűlés előkészítése

Az elnökség ülései nyilvánosak.

Érd, 2017. március 17.

Juhász Istvánné, elnök

Meghívó közgyűlésre

A „Szoptatásért” Magyar Egyesület (székhely: 2030 Érd, Csongor u. 4.) elnöksége tisztelettel meghívja Önt az egyesület 2017. január 31-én 9 órakor a székhelyén tartandó közgyűlésére. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon – a szabályszerű összehívást követően – legalább a tagok 50%-a pluszt 1 fő megjelent.

Amennyiben az eredetileg meghirdetett időpontban a közgyűlés határozatképtelen, a közgyűlést 2017. február 4-én 10 órára ismételten összehívjuk. A megismételt közgyűlés helyszíne: Hotel Platánus, 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 44. (Róma terem).

A határozatképtelenség miatt ismételten és szabályszerűen összehívott közgyűlés – az eredetileg közölt napirend és közgyűlési tárgykör kérdéseiben – a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Minden tagot egy szavazat illet meg.

Az egyesület közgyűlése nyilvános.

A napirendi pontok a következők:

 1. A közgyűlési tisztségviselők megválasztása.
 2. Elnöki beszámoló az elmúlt időszak történéseiről.
 3. Az egyesület alapszabályának módosítása.
 4. Döntés az alapszabály módosítástól független, egyéb határozati javaslatokról:
  • taggal, vezető tisztségviselővel, felügyelő bizottsági taggal és hozzátartozóikkal kötendő szerződések jóváhagyása tárgyában,
  • vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogkörgyakorlás tárgyában, valamint
  • tagdíj kérdésében.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 7 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség jogosult dönteni.

Az elnökség – meghívó elkészültéig előkészített – határozati javaslatait a meghívó melléklete tartalmazza.

Az 1. napirendi pontban a megjelent tagok szavazataik egyszerű többségével, nyílt szavazással döntenek.

A 2. napirendi pontban határozathozatalra nem kerül sor.

A 3. napirendi ponthoz a közgyűlési határozat-tervezetet, amely a módosítási javaslatokkal egységes szerkezetű Alapszabály-tervezetet tartalmazza, csatoljuk. A módosítások indoka: jogszabályváltozás, bírói gyakorlat átvezetése, valamint az elnökség javaslata ezekkel összefüggésben az egyesület működésének optimalizálására és átláthatóságának növelésére. Az Alapszabály módosításához a közgyűlésen jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbségével, nyílt szavazáson hozott döntése szükséges.

A 4. napirendi ponthoz a közgyűlési határozat-tervezeteket csatoljuk. A határozati javaslatok indoka: a jogszabályváltozás átvezetéséig az egyesület működésének optimalizálása, átláthatóságának növelése, illetve a tagdíj emelésének javaslata az egyesület működési feltételeinek biztosítása érdekében. E kérdésekben a megjelent tagok szavazataik egyszerű többségével, nyílt szavazással döntenek.

Érd, 2017. január 16.

Juhász Istvánné elnök

A közgyűlési meghívó és a határozati javaslatok pdf formátumban innen letölthetők.

Meghívó közgyűlésre

A „Szoptatásért” Magyar Egyesület (székhely: 2030 Érd, Csongor u. 4.) elnöksége tisztelettel meghívja Önt az egyesület 2017. január 31-én 9 órakor a székhelyén tartandó közgyűlésére. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon – a szabályszerű összehívást követően – legalább a tagok 50%-a pluszt 1 fő megjelent.

Amennyiben az eredetileg meghirdetett időpontban a közgyűlés határozatképtelen, a közgyűlést 2017. február 4-én 10 órára ismételten összehívjuk. A megismételt közgyűlés helyszíne: Hotel Platánus, 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 44. (Róma terem).

A határozatképtelenség miatt ismételten és szabályszerűen összehívott közgyűlés – az eredetileg közölt napirend és közgyűlési tárgykör kérdéseiben – a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Minden tagot egy szavazat illet meg.

Az egyesület közgyűlése nyilvános.

A napirendi pontok a következők:

 1. A közgyűlési tisztségviselők megválasztása.
 2. Elnöki beszámoló az elmúlt időszak történéseiről.
 3. Az egyesület alapszabályának módosítása.
 4. Döntés az alapszabály módosítástól független, egyéb határozati javaslatokról:
  • taggal, vezető tisztségviselővel, felügyelő bizottsági taggal és hozzátartozóikkal kötendő szerződések jóváhagyása tárgyában,
  • vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogkörgyakorlás tárgyában, valamint
  • tagdíj kérdésében.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 7 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség jogosult dönteni.

Az elnökség – meghívó elkészültéig előkészített – határozati javaslatait a meghívó melléklete tartalmazza.

Az 1. napirendi pontban a szavazati joggal rendelkező tagok szótöbbségével, titkos szavazással határoz.

A 2. napirendi pontban határozathozatalra nem kerül sor.

A 3. napirendi ponthoz a közgyűlési határozat-tervezetet, amely a módosítási javaslatokkal egységes szerkezetű Alapszabály-tervezetet tartalmazza, csatoljuk. A módosítások indoka: jogszabályváltozás, bírói gyakorlat átvezetése, valamint az elnökség javaslata ezekkel összefüggésben az egyesület működésének optimalizálására és átláthatóságának növelésére. Az Alapszabály módosításához a közgyűlésen jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbségével, nyílt szavazáson hozott döntése szükséges.

A 4. napirendi ponthoz a közgyűlési határozat-tervezeteket csatoljuk. A határozati javaslatok indoka: a jogszabályváltozás átvezetéséig az egyesület működésének optimalizálása, átláthatóságának növelése, illetve a tagdíj emelésének javaslata az egyesület működési feltételeinek biztosítása érdekében. E kérdésekben a megjelent tagok szavazataik egyszerű többségével, nyílt szavazással döntenek.

Érd, 2017. január 16.

Juhász Istvánné elnök

A közgyűlési meghívó és a határozati javaslatok pdf formátumban innen letölthetők.

Meghívó elnökségi ülésre

A „Szoptatásért” Magyar Egyesület (székhely: 2030 Érd, Csongor u. 4.) elnökségi ülést tart

2017. január 10-én 15 órakor

Helyszín: 2030 Érd, Csongor u. 4.

A napirendi pontok a következők:

 1. A Felügyelőbizottság tájékoztatása az aktuális ügyekről
 2. Alapszabály módosítás előkészítése
 3. Alapszabály módosításhoz nem kapcsolódó közgyűlési határozatot igénylő döntések előkészítése
 4. Egyebek, aktuális napi ügyek megbeszélése

Az elnökség ülései nyilvánosak.

Érd, 2017. január 7.

Juhász Istvánné, elnök

Meghívó elnökségi ülésre

A „Szoptatásért” Magyar Egyesület (székhely: 2030 Érd, Csongor u. 4.) elnökségi ülést tart

2017. január 10-én 15 órakor

Helyszín: 2030 Érd, Csongor u. 4.

A napirendi pontok a következők:

 1. A Felügyelőbizottság tájékoztatása az aktuális ügyekről
 2. Alapszabály módosítás előkészítése
 3. Alapszabály módosításhoz nem kapcsolódó közgyűlési határozatot igénylő döntések előkészítése
 4. Egyebek, aktuális napi ügyek megbeszélése

Az elnökség ülései nyilvánosak.

Érd, 2017. január 7.

Juhász Istvánné, elnök