Egyesületi hírek

Meghívó elnökségi ülésre

A „Szoptatásért” Magyar Egyesület (székhely: 2030 Érd, Csongor u. 4.) elnökségi ülést tart

2017. március 22-én 13 órakor

Helyszín: Hotel Platánus, 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 44.

A napirendi pontok a következők:

 1. Tagfelvétel
 2. Éves, rendes közgyűlés előkészítése

Az elnökség ülései nyilvánosak.

Érd, 2017. március 17.

Juhász Istvánné, elnök

Meghívó közgyűlésre

A „Szoptatásért” Magyar Egyesület (székhely: 2030 Érd, Csongor u. 4.) elnöksége tisztelettel meghívja Önt az egyesület 2017. január 31-én 9 órakor a székhelyén tartandó közgyűlésére. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon – a szabályszerű összehívást követően – legalább a tagok 50%-a pluszt 1 fő megjelent.

Amennyiben az eredetileg meghirdetett időpontban a közgyűlés határozatképtelen, a közgyűlést 2017. február 4-én 10 órára ismételten összehívjuk. A megismételt közgyűlés helyszíne: Hotel Platánus, 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 44. (Róma terem).

A határozatképtelenség miatt ismételten és szabályszerűen összehívott közgyűlés – az eredetileg közölt napirend és közgyűlési tárgykör kérdéseiben – a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Minden tagot egy szavazat illet meg.

Az egyesület közgyűlése nyilvános.

A napirendi pontok a következők:

 1. A közgyűlési tisztségviselők megválasztása.
 2. Elnöki beszámoló az elmúlt időszak történéseiről.
 3. Az egyesület alapszabályának módosítása.
 4. Döntés az alapszabály módosítástól független, egyéb határozati javaslatokról:
  • taggal, vezető tisztségviselővel, felügyelő bizottsági taggal és hozzátartozóikkal kötendő szerződések jóváhagyása tárgyában,
  • vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogkörgyakorlás tárgyában, valamint
  • tagdíj kérdésében.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 7 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség jogosult dönteni.

Az elnökség – meghívó elkészültéig előkészített – határozati javaslatait a meghívó melléklete tartalmazza.

Az 1. napirendi pontban a megjelent tagok szavazataik egyszerű többségével, nyílt szavazással döntenek.

A 2. napirendi pontban határozathozatalra nem kerül sor.

A 3. napirendi ponthoz a közgyűlési határozat-tervezetet, amely a módosítási javaslatokkal egységes szerkezetű Alapszabály-tervezetet tartalmazza, csatoljuk. A módosítások indoka: jogszabályváltozás, bírói gyakorlat átvezetése, valamint az elnökség javaslata ezekkel összefüggésben az egyesület működésének optimalizálására és átláthatóságának növelésére. Az Alapszabály módosításához a közgyűlésen jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbségével, nyílt szavazáson hozott döntése szükséges.

A 4. napirendi ponthoz a közgyűlési határozat-tervezeteket csatoljuk. A határozati javaslatok indoka: a jogszabályváltozás átvezetéséig az egyesület működésének optimalizálása, átláthatóságának növelése, illetve a tagdíj emelésének javaslata az egyesület működési feltételeinek biztosítása érdekében. E kérdésekben a megjelent tagok szavazataik egyszerű többségével, nyílt szavazással döntenek.

Érd, 2017. január 16.

Juhász Istvánné elnök

A közgyűlési meghívó és a határozati javaslatok pdf formátumban innen letölthetők.

Meghívó közgyűlésre

A „Szoptatásért” Magyar Egyesület (székhely: 2030 Érd, Csongor u. 4.) elnöksége tisztelettel meghívja Önt az egyesület 2017. január 31-én 9 órakor a székhelyén tartandó közgyűlésére. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon – a szabályszerű összehívást követően – legalább a tagok 50%-a pluszt 1 fő megjelent.

Amennyiben az eredetileg meghirdetett időpontban a közgyűlés határozatképtelen, a közgyűlést 2017. február 4-én 10 órára ismételten összehívjuk. A megismételt közgyűlés helyszíne: Hotel Platánus, 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 44. (Róma terem).

A határozatképtelenség miatt ismételten és szabályszerűen összehívott közgyűlés – az eredetileg közölt napirend és közgyűlési tárgykör kérdéseiben – a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Minden tagot egy szavazat illet meg.

Az egyesület közgyűlése nyilvános.

A napirendi pontok a következők:

 1. A közgyűlési tisztségviselők megválasztása.
 2. Elnöki beszámoló az elmúlt időszak történéseiről.
 3. Az egyesület alapszabályának módosítása.
 4. Döntés az alapszabály módosítástól független, egyéb határozati javaslatokról:
  • taggal, vezető tisztségviselővel, felügyelő bizottsági taggal és hozzátartozóikkal kötendő szerződések jóváhagyása tárgyában,
  • vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogkörgyakorlás tárgyában, valamint
  • tagdíj kérdésében.

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 7 napon belül a tagok és az egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség jogosult dönteni.

Az elnökség – meghívó elkészültéig előkészített – határozati javaslatait a meghívó melléklete tartalmazza.

Az 1. napirendi pontban a szavazati joggal rendelkező tagok szótöbbségével, titkos szavazással határoz.

A 2. napirendi pontban határozathozatalra nem kerül sor.

A 3. napirendi ponthoz a közgyűlési határozat-tervezetet, amely a módosítási javaslatokkal egységes szerkezetű Alapszabály-tervezetet tartalmazza, csatoljuk. A módosítások indoka: jogszabályváltozás, bírói gyakorlat átvezetése, valamint az elnökség javaslata ezekkel összefüggésben az egyesület működésének optimalizálására és átláthatóságának növelésére. Az Alapszabály módosításához a közgyűlésen jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbségével, nyílt szavazáson hozott döntése szükséges.

A 4. napirendi ponthoz a közgyűlési határozat-tervezeteket csatoljuk. A határozati javaslatok indoka: a jogszabályváltozás átvezetéséig az egyesület működésének optimalizálása, átláthatóságának növelése, illetve a tagdíj emelésének javaslata az egyesület működési feltételeinek biztosítása érdekében. E kérdésekben a megjelent tagok szavazataik egyszerű többségével, nyílt szavazással döntenek.

Érd, 2017. január 16.

Juhász Istvánné elnök

A közgyűlési meghívó és a határozati javaslatok pdf formátumban innen letölthetők.

Meghívó elnökségi ülésre

A „Szoptatásért” Magyar Egyesület (székhely: 2030 Érd, Csongor u. 4.) elnökségi ülést tart

2017. január 10-én 15 órakor

Helyszín: 2030 Érd, Csongor u. 4.

A napirendi pontok a következők:

 1. A Felügyelőbizottság tájékoztatása az aktuális ügyekről
 2. Alapszabály módosítás előkészítése
 3. Alapszabály módosításhoz nem kapcsolódó közgyűlési határozatot igénylő döntések előkészítése
 4. Egyebek, aktuális napi ügyek megbeszélése

Az elnökség ülései nyilvánosak.

Érd, 2017. január 7.

Juhász Istvánné, elnök

Meghívó elnökségi ülésre

A „Szoptatásért” Magyar Egyesület (székhely: 2030 Érd, Csongor u. 4.) elnökségi ülést tart

2017. január 10-én 15 órakor

Helyszín: 2030 Érd, Csongor u. 4.

A napirendi pontok a következők:

 1. A Felügyelőbizottság tájékoztatása az aktuális ügyekről
 2. Alapszabály módosítás előkészítése
 3. Alapszabály módosításhoz nem kapcsolódó közgyűlési határozatot igénylő döntések előkészítése
 4. Egyebek, aktuális napi ügyek megbeszélése

Az elnökség ülései nyilvánosak.

Érd, 2017. január 7.

Juhász Istvánné, elnök

Korszerű szoptatási ismeretek I. - 2017. március

A "Szoptatásért" Magyar Egyesület 2017 márciusában ismét megszervezi "Korszerű szoptatási ismeretek I." című, népszerű, továbbképző tanfolyamát.

Tanfolyamunkat szülész- gyermek- és háziorvosoknak, védőnőknek, szülésznőknek, csecsemőápolóknak, dietetikusoknak, laktációs szaktanácsadói vizsgára készülőknek, gyógyszerészeknek, biológia és egészségtan tanároknak, valamint érdeklődőknek és az önkéntes szoptatási tanácsadó képzést elvégezni szándékozóknak ajánljuk.

A továbbképzés az ENKK által akkreditált. Elvégzéséért az egészségügyi szakdolgozók 20 kredit pontot kaphatnak.

A tanfolyam időpontja: 2017. március 20; 21; 22; 27; 28; 29.

Helyszín: Hotel Platánus, 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 44.

Tanfolyami díj:

2017. február 28-ig történő befizetés esetén: 40 000 Ft/fő

2017. március 1-16. között történő befizetés esetén: 55 000 Ft/fő

Egyesületi tagok részére: 34 000 Ft/fő

Erre a tanfolyamra a helyek beteltek.

Jelentkezni az alábbi on-line űrlap beküldésével lehet.

A tanfolyami helyeket a jelentkezés sorrendjében töltjük be. Tanfolyamainkat legalább 20 fő jelentkezése esetén tartjuk meg. Minimális létszám alatt tanfolyam nem indul.

-->

A tanfolyamon az vehet részt, aki a végső jelentkezési határidőig (március 16.) a tanfolyami díjat befizeti.

Számlaszám: 11702036-20627267
A számla tulajdonosának neve: A "Szoptatásért" Magyar Egyesület
Címe: 2030 Érd, Csongor u. 4.

Kérjük, hogy arról a bankszámláról utaljon, amely tulajdonosának nevére a számlát kéri, más névre nem tudunk számlát kiállítani!

Kérjük, vegye figyelembe, hogy elektronikus számlát fogunk küldeni. Amennyiben nem kapja meg a számlát, ellenőrizze, hogy levelezője nem tette-e a számlát a "levélszemetek" mappába. Ha nem találja a számlát, kérjük, lépjen kapcsolatba az oktatás szervezőjével.

FIGYELEM! A tanfolyam költségeit a résztvevők saját forrásból magánszemélyként, saját nevükön fizethetik be, vagy munkáltatójuk (munkáltatójuk alapítványa), vagy az önkormányzat támogatásával.
Tápszer, cumi- és cumisüveggyártóktól érkező befizetéseket nem áll módunkban elfogadni.

A kitöltött jelentkezési lap elküldése szerződéses megrendelésnek minősül. A továbbképzésen való részvétel lemondását kizárólag írásban fogadjuk el.
A jelentkezés bármikor átruházható más személyre, az átruházásról a tanfolyam szervezőjével szükséges egyeztetni.

Lemondási díjak:

2017. január 31-ig: 0 Ft

2017. február 1-28-ig: a részvételi díj 50%-a

2017. március 1. után: a részvételi díj 100%-a

A tanfolyami napok reggel 9 órakor kezdődnek és 15:30-17:30 között érnek véget (az egyes napokon ez eltérő). Dél körül egy órás ebédszünetet tartunk.

Tanfolyamunkon szeretettel várjuk a szoptatott csecsemőket és kisgyermekeket, mindamellett az édesanyának kell mérlegelnie, hogy az ő adott életkorú gyermekével milyen módon tud részt venni az előadásokon. Ha a gyermek életkora vagy temperamentuma miatt várhatóan zavarná az előadásokat, vagy túl gyakran ki kell menni vele a teremből, azt javasoljuk, hogy várjon meg egy következő tanfolyamot, amikor a gyermek már egész napra otthon hagyható egy szeretett felnőtt felügyeletével. Nagyobb gyermek esetében arra is van lehetőség, hogy az ebédszünetre gondozója behozza őt, és édesanyja megszoptassa a teremben.

Részletes program
Hallgatói vélemények
Tudnivalók a jelentkezésről
Letölthető, nyomtatható szórólap

A tanfolyamokkal kapcsolatban további információ kérhető a 20-455-2313 telefonszámon és az
oktatas@szoptatasert.hu email-címen.

Kérjük, hogy amennyiben szeretne részt venni a továbbképzésen, töltse ki az alábbi űrlapot! Adatai beírása után kattintson a "Beküldés" gombra!

Ha a jelentkezés sikeres volt, a rendszer egy visszaigazoló emailt küld az Ön megadott email címére. Ha nem kapott ilyen emailt, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az oktatás szervezőjével az oktatas@szoptatasert.hu email címen.

A személyes adatokra a pontigazoláshoz van szükség. Személyes adatait bizalmasan kezeljük.

Jelentkezési űrlap

-->

Korszerű szoptatási ismeretek I. - 2017. március

A "Szoptatásért" Magyar Egyesület 2017 márciusában ismét megszervezi "Korszerű szoptatási ismeretek I." című, népszerű, továbbképző tanfolyamát.

Tanfolyamunkat szülész- gyermek- és háziorvosoknak, védőnőknek, szülésznőknek, csecsemőápolóknak, dietetikusoknak, laktációs szaktanácsadói vizsgára készülőknek, gyógyszerészeknek, biológia és egészségtan tanároknak, valamint érdeklődőknek és az önkéntes szoptatási tanácsadó képzést elvégezni szándékozóknak ajánljuk.

A továbbképzés az ENKK által akkreditált. Elvégzéséért az egészségügyi szakdolgozók 20 kredit pontot kaphatnak.

A tanfolyam időpontja: 2017. március 20; 21; 22; 27; 28; 29.

Helyszín: Hotel Platánus, 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 44.

Tanfolyami díj:

2017. február 28-ig történő befizetés esetén: 40 000 Ft/fő

2017. március 1-16. között történő befizetés esetén: 55 000 Ft/fő

Egyesületi tagok részére: 34 000 Ft/fő

Jelentkezni az alábbi on-line űrlap beküldésével lehet.

A tanfolyami helyeket a jelentkezés sorrendjében töltjük be. Tanfolyamainkat legalább 20 fő jelentkezése esetén tartjuk meg. Minimális létszám alatt tanfolyam nem indul.

A tanfolyamon az vehet részt, aki a végső jelentkezési határidőig (március 16.) a tanfolyami díjat befizeti.

Számlaszám: 11702036-20627267
A számla tulajdonosának neve: A "Szoptatásért" Magyar Egyesület
Címe: 2030 Érd, Csongor u. 4.

Kérjük, hogy arról a bankszámláról utaljon, amely tulajdonosának nevére a számlát kéri, más névre nem tudunk számlát kiállítani!

Kérjük, vegye figyelembe, hogy elektronikus számlát fogunk küldeni. Amennyiben nem kapja meg a számlát, ellenőrizze, hogy levelezője nem tette-e a számlát a "levélszemetek" mappába. Ha nem találja a számlát, kérjük, lépjen kapcsolatba az oktatás szervezőjével.

FIGYELEM! A tanfolyam költségeit a résztvevők saját forrásból magánszemélyként, saját nevükön fizethetik be, vagy munkáltatójuk (munkáltatójuk alapítványa), vagy az önkormányzat támogatásával.
Tápszer, cumi- és cumisüveggyártóktól érkező befizetéseket nem áll módunkban elfogadni.

A kitöltött jelentkezési lap elküldése szerződéses megrendelésnek minősül. A továbbképzésen való részvétel lemondását kizárólag írásban fogadjuk el.
A jelentkezés bármikor átruházható más személyre, az átruházásról a tanfolyam szervezőjével szükséges egyeztetni.

Lemondási díjak:

2017. február 28-ig: a részvételi díj 50%-a

2017. március 1. után: a részvételi díj 100%-a

A tanfolyami napok reggel 9 órakor kezdődnek és 15:30-17:30 között érnek véget (az egyes napokon ez eltérő). Dél körül egy órás ebédszünetet tartunk.

Tanfolyamunkon szeretettel várjuk a szoptatott csecsemőket és kisgyermekeket, mindamellett az édesanyának kell mérlegelnie, hogy az ő adott életkorú gyermekével milyen módon tud részt venni az előadásokon. Ha a gyermek életkora vagy temperamentuma miatt várhatóan zavarná az előadásokat, vagy túl gyakran ki kell menni vele a teremből, azt javasoljuk, hogy várjon meg egy következő tanfolyamot, amikor a gyermek már egész napra otthon hagyható egy szeretett felnőtt felügyeletével. Nagyobb gyermek esetében arra is van lehetőség, hogy az ebédszünetre gondozója behozza őt, és édesanyja megszoptassa a teremben.

Részletes program
Hallgatói vélemények
Tudnivalók a jelentkezésről
Letölthető, nyomtatható szórólap

A tanfolyamokkal kapcsolatban további információ kérhető a 20-455-2313 telefonszámon és az
oktatas@szoptatasert.hu email-címen.

Kérjük, hogy amennyiben szeretne részt venni a továbbképzésen, töltse ki az alábbi űrlapot! Adatai beírása után kattintson a "Beküldés" gombra!

Ha a jelentkezés sikeres volt, a rendszer egy visszaigazoló emailt küld az Ön megadott email címére. Ha nem kapott ilyen emailt, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az oktatás szervezőjével az oktatas@szoptatasert.hu email címen.

A személyes adatokra a pontigazoláshoz van szükség. Személyes adatait bizalmasan kezeljük.

Jelentkezési űrlap

Név * Kérjük, írja ide a teljes nevét! Születési név Kérjük, írja ide a születési nevét! Csak akkor töltse ki, ha szüksége van a pontigazolásra. Születési hely és idő Kérjük, írja ide, hogy hol és mikor született. Csak akkor töltse ki, ha szüksége van a pontigazolásra. Anyja neve Kérjük, írja ide az édesanyja leánykori nevét. Csak akkor töltse ki, ha szüksége van a pontigazolásra. Működési nyilvántartási száma Kérjük, írja ide a működési, vagy ennek hiányában alap nyilvántartási számát. Csak akkor töltse ki, ha szüksége van a pontigazolásra. Szakképesítés * Kérjük, írja ide, milyen szakképesítéssel (szakképesítésekkel) rendelkezik. E-mail cím * Kérjük adja meg az e-mail címét, hogy visszaigazoló e-mailt és további információkat küldhessünk Önnek. Telefonszám * Kérjük, adja meg azt a telefonszámát, ahol a legkönnyebben elérhetjük Önt. Lakcím (postacím)Kérjük, írja ide a lakcímét, ahová postázni tudunk. Irányítószám * Kérjük, írja ide a számlázási cím irányítószámát. Település * Kérjük, írja ide a település nevét, ahol lakik. Közterület neve és jellege * Kérjük, írja ide az utca (út, tér, körút, sétány, köz, rakpart stb.) nevét és jellegét (pl. utca, út, tér, körút, sétány, köz, rakpart) Házszám * Kérjük, írja ide a házszámot. Számlázási név * Kérjük, írja ide, hogy milyen névre állítsuk ki a számlát. Kérjük, hogy annak a számlatulajdonosnak a nevét írja ide, akinek a számlájáról a részvételi díjat utalni fogja. Számlázási címKérjük, írja ide, hogy milyen címre állítsuk ki a számlát. Annak a számlatulajdonosnak a címét írja ide, akinek a számlájáról a részvételi díjat utalni fogja. Irányítószám * Kérjük, írja ide az irányítószámát. Település * Kérjük, írja ide a számlázási cím település nevét. Közterület neve és jellege * Kérjük, írja ide a számlázási cím utca (út, tér, körút, sétány, köz, rakpart stb.) nevét és jellegét (pl. utca, út, tér, körút, sétány, köz, rakpart) Házszám * Kérjük, írja ide a számlázási cím házszámát. E-mail cím, ahová a számlát küldjük * Az elektronikus számlát annak az email címére kell küldeni, aki majd őrizni fogja. Amennyiben a számlát a munkáltató vagy cég nevére kéri kiállítani, kérjük, hogy adja meg a munkáltató vagy a cég megfelelő email címét. Egyéb közlemény vagy megjegyzés Kérjük, írja ide, ha megjegyzése van vagy közölni szeretne velünk valamit. Az adatvédelmi tájékoztatót elolvastam, adataim kezeléséhez hozzájárulok. * Kérjük, olvassa el az adatvédelmi tájékoztatót, és ha adatainak kezeléséhez hozzájárul, jelölje meg az "igen"-t. Ön a hozzájárulásával nyilatkozik arról, hogy az adatvédelmi tájékoztatót előzetesen megismerte és a hozzájárulását annak ismeretében adta meg. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor visszavonható vagy módosítható, Ön kérheti adatai módosítását, zárolását vagy törlését az adatkezeles@szoptatasert.hu e-mail címen vagy postai úton a 2030 Érd, Csongor u. 4. címen. Igen.