Tudományos cikkek értelmezése

Indicators for Assessing Infant and Young Child Feeding Practices

Conclusions of a consensus meeting held 6-8 November 2007 in Washington D.C., USA

It has been 16 years since the publication of the document Indicators for assessing breastfeeding practices, which provided a set of indicators that could be used to assess infant feeding within and across countries and evaluate the progress of breastfeeding promotion efforts.

Biometriai fogalomjegyzék

Populáció (Population)

Alapsokaság, olyan vizsgálni kívánt egyedek, objektumok, tárgyak vagy más tetszõleges elemek véges vagy végtelen összessége, amelyeknek közös megfigyelhetõ jellemzõi vannak. Elméleti összesség is lehet, potenciálisan megfigyelhetõ elemekkel. A kutatás célja, hogy jellemezzük és következtetéseket vonjunk le róla. Átvitt értelemben az egyes elemek valamilyen tulajdonságaira vonatkozó értékek összessége.

Minta (Sample)

A populáció relative kis méretû kiragadott része valamilyen elõírás szerint válogatva, eleme a véletlen változó.

Statisztikai jegyzetek: A minimizálás: jobb, mint a véletlen besorolás?

Két gyógyszer, orvosi beavatkozás vagy stratégia összehasonlítása esetén a döntést alátámasztó, a legmegbízhatóbb bizonyítékok általában a véletlen besorolásos, kontrollos klinikai vizsgálatokból származnak. A véletlen besorolás elsődleges célja a kimenetelt befolyásoló tényezők egyformaságának biztosítása a két kezelési csoportban, melynek eredményeképpen a csoportok közti különbséget magyarázó egyetlen tényező a kipróbálni szándékozott beavatkozás marad. Tehát a csoportok közötti minden különbség a beavatkozásnak tulajdonítható.

Statisztikai fogalmak magyar elnevezése. XI. rész

Esélyhányados (Odds ratio)

Eset-kontroll vizsgálatokban a relatív esély mérésére használt mutató, mely a relatív kockázattal is szorosan összefügg. Megmutatja, hogy a betegségnek hányszor nagyobb az esélye az adott kockázati tényező mellett, mint a kockázati tényező nélkül. Az esélyhányados közelítő becslése a relatív kockázatnak.
BMJ Magyar Kiadás 2000;2:124.

Folytatás a British Medical Journal Magyar Kiadásában

Statisztikai jegyzetek: Az álcázás művészete a klinikai és egyéb vizsgálatokban

A hit és a tudás jelentősen befolyásolja az ember viselkedését. A kutatásban ez sajátos kockázatot jelent: a várt eredmény befolyásolja a találtat, különösképp olyankor, amikor az értékelésben a szubjektivitás is szerephez jut. Ettől pedig a végeredmény torzul. Az álcázás (a vizsgálat „vak”-ká válása) az ilyen típusú torzítást küszöböli ki.

Statisztikai jegyzetek: A véletlen besorolás szerepe a klinikai vizsgálatokban

Egy kezelés megítélésének legegyszerűbb módja a kezelt betegek összehasonlítása az ugyanott korábban, egyéb módon kezelt betegek állapotával. Ez a megközelítés súlyos hiba lehetőségét hordozza magában. A bajok forrása a prospektív és retrospektív vizsgálatok eredményeinek elegyítése, melyből soha nem küszöbölhető ki teljesen a kezelésen kívüli egyéb körülmények időbeli változásából eredő torzítás. Sacks és munkatársai tanulmányozták a véletlen besorolást alkalmazó, egyidejű kontrollos, valamint a korábbi kontrollcsoportot használó (történelmi kontrollos) vizsgálatok közti különbséget.

Statisztikai jegyzetek: Félrevezethet-e az esélyhányados?

Az esélyhányadost gyakran alkalmazzák a hatás jellemzésére eset-kontroll, kohorsz- és klinikai vizsgálatokban egyaránt. Mostanában egyre gyakrabban szerepel összefoglaló közleményekben és metaanalízisekben is. Mivel az esélyhányadost nehezebb értelmezni, mint a relatív kockázatot, gyakran azonosítják a két fogalmat. Az viszont ismert tény, hogy az esélyhányados értéke jelentősen különbözik a relatív kockázatétól olyankor, mikor a kezdeti kockázat (a vizsgált esemény prevalenciája) nagy (1, 2).

Statisztikai alapkérdések: Az esélyhányados

Napjainkban egyre szélesebb körben alkalmazzák az esélyhányados fogalmát az orvosi közleményekben, valószínű, hogy előfordul ilyen cikk a BMJ jelen számában is. Az esélyhányados népszerűségének három fő oka van. Először is: az esélyhányados (és megbízhatósági tartománya) alkalmas két bináris (igen-nem típusú) változó közti kapcsolat számszerűsítésére. Másodszor: segítségével megvizsgálhatjuk a többi változó hatását az előbb említett kapcsolatra, logisztikus regresszióval.

Feliratkozás RSS - Tudományos cikkek értelmezése csatornájára