A köldökzsinór késleltetett elvágása erősíti a gyermekek fejlődését

A pozitív hatás a finom motoros képességben, különösen a fiúkban nyilvánvaló

A köldökzsinór késleltetett lefogása némileg jobb finom motoros és szociális képességgel jár együtt a fiatal gyermekekben, egy kis esetszámú, randomizált, kontrollált svéd kísérlet eredménye szerint.

A késleltetett köldökzsinór lefogás (CC) javította a korrigált átlageltérést az “Életkor és lépcsők kérdőívben” (Ages and Stages Questionnaire, ASQ) mind a finom motoros (korrigált átlagos különbség adjusted mean difference AMD: 2.1, CI 0.2-4.0), mind a személyi-szociális területeken (AMD 2.8, 95% CI 0.8-4.7), összehasonlítva a korai köldökzsinór lefogásban részesült gyerekek csoportjával – írta le Ola Andersson, MD, PhD, és munkatársai az Uppsalai Egyetem Gyermekek és Nők Egészségügyi Központjából.

A késleltetett köldökzsinór lefogás (CC) hatása főként fiúkban nyilvánul meg a személyi-szociális (AMD 4.9, 95% CI 1.6-8.3, °P=0.004) és a finom motoros képesség pontszámában (AMD 4.7, CI 1.0-8.4, °P=0.01), írták a szerzők a JAMA Pediatrics-ban.

A késleltetett köldökzsinór ellátás csoportban a gyermekek kisebb része teljesített az ASQ pontszámban 2 SD-vel alacsonyabban az átlagnál a finom motoros képességben (3.7 összehasonlítva 11%, °P=0.02) és az ASQ probléma megoldó rész követésében egy logisztikus regresszió analízissel (korrigált esélyhányados 0.3, 95% CI 0.1 <1.0) összehasonlítva a korai köldökzsinór ellátás csoporttal. Egy többváltozós variancia analízisben (MANOVA), a különbség a 2 csoport között statisztikailag szignifikáns volt (P=0.02, modell illeszkedés, P<0.0001).

A késleltetett csoport kisebb valószínűséggel kapott a Mozgás ABC-ben, biciklinyom teszt során alacsonyabb pontszámokat,( 3.8% összehasonlítva 12.9%, P=0.02), kevesebb gyerek mutatott tökéletlen ceruzafogást, (13.2% versus 25.6%, P=0.01), és magasabb volt a “Nehézségek és erősségek kérdőív” proszociális tartományban elért medián pontszáma (AMD 0.5, 95% CI >0.0-0.9, P=0.05) .De a MANOVA teszt nem mutatott különbséget a WPPSI-III, a Mozgás ABC, vagy a SDQ pontszámok között a randomizált csoportokban.

Összefoglalva, nem volt különbség a csoportok között az átlag IQ pontszámokban, vagy az alacsonyabb IQ pontszámot (kevesebb, mint 85) mutató gyermekek arányában. Nem figyeltek meg különbséget a WPPSI-III verbális IQ, teljesítmény IQ, feldolgozási sebesség hányados, általános nyelvi összetett, sem a Mozgás ABC kézügyesség teszt, vagy az SDQ totál nehézségi skáláján.
De, volt egy számottevő szignifikáns változás a nemek szerint, különösen a finom-motoros ügyesség területén. A magasabb ASQ pontszámokon kívül, a késleltetett köldökzsinór ellátásban részesült fiúk csoportjában, magasabb átlag (Standard Deviáció, SD) pontszámokkal járt, összehasonlítva a korai köldökzsinór lefogásban részesült csoporttal, a WPPSI-III feldolgozási sebesség hányadosában, (AMD 4.2, 95% CI 0.8-7.6), és a Mozgás ABC biciklinyom teszt esetén (AMD 0.8, CI 0.1-1.5, P=0.03).

Összehasonlítva a korai köldökzsinór ellátásban részesült csoporttal, kisebb valószínűséggel fordult elő azokban a fiúkban, akik késleltetett ellátásban részesültek, a biciklinyom tesztben (3.6% versus 23.1%, P=0.008), az ASQ finom motoros területen (8.9% vs. 23.6%, P=0.03) és feldolgozási sebesség hányadosban, hogy a pontszám kevesebb, mint 85 volt. (2.0% versus 12.5%, P=0.06). A MANOVA teszt szignifikáns különbséget mutatott a finom motoros ügyességben, mutatva, hogy a randomizált hatás a nemtől függött (P=0.005), és szignifikáns különbség volt a fiúk csoportjában. (P=0.008, modell illeszkedés 0.0033), de nem volt különbség a lányok csoportjában (P=0.80, modell illeszkedés 0.3706).

A tanulmány követéses típusú volt, egy RCT vizsgálat az előzménye, ami a késleltetett köldökzsinór ellátás hatását vizsgálja 4 és 12 hónapos korban.

A késleltetett köldökzsinór ellátás definíciója: a megszületés után >180 másodperc várakozás, míg a korai köldökzsinór ellátás <10 másodperc, vagy azon belül történik. Az eredeti tanulmány mind a 382 résztvevőjét visszahívták, hogy részt vegyen az adatgyűjtésben, végül a követés 68,8%-ban volt sikeres (n=283).A kutatók nem találtak különbséget a csoportokban a súly, vagy magasságmérés során az átlag szórásban (SD). A tanulmány 2012 áprilistól, 2013 júliusáig tartott, melynek során vakvizsgálat történt egy psychológus által, aki a gyermekeket 48-51 hónapos kor között értékelte a, a WPPSI-III, a Mozgás ABC teszt, SDQ és ceruzafogás tesztekkel. Az Életkor és lépcsők kérdőívet a szülők töltötték ki.

A tanulmány korlátai a viszonylag magas lemorzsolódási arány, 31,2%, és a lehetséges torzítás a szülők adataiban, akik visszajöttek a követéses vizsgálatra, azokkal összehasonlítva, akik elmaradtak. A szerzők azt is megjegyzik, hogy a kezdeti tanulmányt az emelkedett ferritin szint kimutatására tervezték és nem az idegrendszeri fejlődés vizsgálatára.

Egy kísérő vezércikkben Heike Rabe, MD, PhD, és kollégái írták, az angliai Brighton és Sussex Egészségügyi Iskola és Egyetemi Kórház részéről, hogy ennek a tanulmánynak az eredményei különös jelentőséggel bírnak a fejlődő országokban, ahol a vashiány elterjedt. Idézik a Mexikóból származó tanulmányt, ahol a késleltetett köldökzsinór elvágás a teljes vaskészlet emelkedéséhez vezetett 6 hónapos korban, és megjegyzik, hogy ajánlják ezt az eljárást, a WHO “Cselekvési terv az anyák és újszülöttek egészségéért” akció részeként. (Action Plan to Improve Maternal and Newborn Health).

A köldökzsinór elvágásának késleltetése, az anyai és újszülött ellátás javításában egy egyszerű, pénzbe nem kerülő beavatkozás , ami mellett ki kellene állnia a nemzetközi közösségnek, most és a következő évtizedben. Ez Rabe csoportjának következtetése.

Andersson és kollégái egyetértenek, megjegyezve, hogy ez az első tanulmány, ami a késleltetett vs. korai köldökzsinór ellátás hatásait vizsgálja az idegrendszeri fejlődésben, egy éves életkor után. Egyúttal elismerik, hogy további kutatásokra van szükség, ahhoz, hogy az eljárás a gyakorlatban feltétlenül ajánlható legyen, a késleltetett köldökzsinór ellátás és az emelkedett bilirubin szinttel járó lehetséges aggodalmak miatt.

„Amikor a jövőben iránymutatást fejlesztenek ki a köldökzsinór elvágás időzítésének tekintetében, a késleltetett köldökzsinór átvágás tanulmányunkban látható finom motoros funkcióra gyakorolt pozitív hatását figyelembe kell venni”, állapítják meg a szerzők.

Fordította: Dr. Kovács Ágnes

Forrás