A Szoptatásért Magyar Egyesület

A Szoptatásért Magyar Egyesület
Hungarian Association for Breasfeeding (HAB)
Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 55.
T.: 30/202-0870, 1/316-6762
Egyesületünk közel tíz éves múltra tekinthet vissza a szoptatás támogatásában, az ezzel kapcsolatos ismeretterjesztõ, tájékoztató, oktató munkában. Fõ célunk, hogy elõsegítsük a csecsemõk hat hónapos korig tartó kizárólagos és igény szerinti szoptatását, valamint a szoptatás folytatását igény szerint egyéves koron túl is. Tagjaink orvosok, védõnõk, laktációs szaktanácsadók, pszichológusok, szoptatást segítõ csoportok vezetõi és tagjai, és számos érdeklõdõ, aki egyetért céljainkkal és aktívan támogatni kívánja munkánkat.

Tevékenységünk fõ területei:

  1. Közvetlen tanácsadás és információs anyagok (tájékoztató füzetek, videó kazetta) a várandósok és szoptató nõk számára. Kiadványaink listája mellékletünkben tekinthetõ meg.
  2. Az elmúlt években több sikeres tanfolyamot és továbbképzést szerveztünk fõként egészségügyi dolgozók és érdeklõdõ édesanyák számára. 18 órás tanfolyamunk évek óta akkreditált, pontszerzõ továbbképzés védõnõk, csecsemõsnõvérek, szülésznõk számára. 40 órás tanfolyamunk akkreditálása folyamatban van. Terveink között szerepel egy házi gyermekorvosok számára szervezett egynapos továbbképzési program akkreditáltatása. Célunk, hogy a szoptatás támogatásának gyakorlati ismeretei mellett a nemzetközi kutatási eredményeket és az ezek alapján kidolgozott szakmai standardokat is ismertté és elismertté tegyük.
  3. Bababarát kórház munkacsoportunk a WHO-UNICEF Bababarát kórház kezdeményezésének segítésével foglalkozik. E munkacsoport célja a cím megszerzésének elõsegítése tanfolyamok, vagyis a szakdolgozók oktatása révén. Képzett felmérõbiztosaink kérésre meglátogatják a címre pályázó szülészetet, segítenek a hiányosságok felmérésében és a szükséges változtatások kivitelezésében.
  4. A Laktációs Szaktanácsadók Munkacsoportja a nemzetközi laktációs szaktanácsadói vizsgára jelentkezõk képzésével foglalkozik, kezeli az egyesület könyvtárát, szakirodalmi információs központot tart fenn, konzultációs lehetõséget biztosít egészségügyi dolgozók és édesanyák számára, valamint részt vesz az egyesület által szervezett tanfolyamok lebonyolításában és az oktatásban.
  5. Mivel egyesületünk tagja a World Alliance of Breastfeeding Association-nek és az IBFAN-nak (International Babyfood Action Network), IBFAN munkacsoportunk a WHO tápszerkódexének hazai monitorizálásával, a tápszermarketing figyelemmel kísérésével, és a kódex elleni vétségek megállapításával is foglalkozik. Célunk a Kódex hazai törvénybe iktatása, és a fogyasztóvédelem hatékony megszervezése ezen a területen. A tápszermarketing számos etikátlan lépése súlyosan veszélyezteti ugyanis, hogy a csecsemõk és kisgyermekek addig élvezhessék a szoptatás nyújtotta testi-lelki elõnyöket, ameddig erre szükségük van.
  6. A Bababarát terület munkacsoport célja, hogy minél több intézmény lehetõvé tegye a csecsemõk szoptatását a maga területén, és biztosítsa ehhez a szükséges feltételeket. (Dohányfüstmentes, csendes helyiség pelenkázóval, székkel, kézmosási lehetõséggel, segítõkész dolgozók illetve személyzet, aki nyitottak a kisgyermekes családok fogadására és speciális igényeik kielégítésére.)
  7. Információk a szoptatásról az alapoktatásban munkacsoportunk óvodások, általános iskolások, gimnazisták számára készít ismeretterjesztõ mesekönyvet, játékszert, információs kiadványt, valamint beszélgetéseket szerveznek ebben a témakörben. A késõbbi szoptatási hajlandóságot és sikert ugyanis alapvetõen befolyásolhatják az elõzetes információk és attitûdök.

A felsorolt területek mindegyikén szép eredményeket értünk már el, bár a célok természetébõl fakadóan nem beszélhetünk lezárt programokról. Terveink szerint a jövõben is ezeken a területeken fog egyesületünk tevékenykedni.