Biometriai fogalomjegyzék

Populáció (Population)

Alapsokaság, olyan vizsgálni kívánt egyedek, objektumok, tárgyak vagy más tetszõleges elemek véges vagy végtelen összessége, amelyeknek közös megfigyelhetõ jellemzõi vannak. Elméleti összesség is lehet, potenciálisan megfigyelhetõ elemekkel. A kutatás célja, hogy jellemezzük és következtetéseket vonjunk le róla. Átvitt értelemben az egyes elemek valamilyen tulajdonságaira vonatkozó értékek összessége.

Minta (Sample)

A populáció relative kis méretû kiragadott része valamilyen elõírás szerint válogatva, eleme a véletlen változó.

Paraméter (Parameter)

A populáció valamely jellemzõje, a populáció eloszlására jellemzõ állandó.

A teljes fogalomtár itt található.