Clinical Guidelines for the Establishment of Exclusive Breastfeeding

INTERNATIONAL LACTATION CONSULTANT ASSOCIATION, June 2005

Revision Task Force: Mary L. Overfield, MN, RN, IBCLC; Carol A. Ryan, MSN, RN, IBCLC; Amy Spangler, MN, RN, IBCLC; Mary Rose Tully, MPH, IBCLC

Előszó

Az anya és a gyermek egészsége már régóta világszerte az érdeklődés középpontjában áll. Az emberi jogok 1948-ban ratifikált nyilatkozata kimondja, hogy „az anyaságnak és a gyermekkornak különleges gondozáshoz és segítséghez van joga.” A gyermeki jogokról szóló, 1989-ben ratifikált egyezmény szavatolja a gyermekeknek az egészség legmagasabb elérhető fokához való jogát. Egyéb egyezmények és nemzetközi egyetértési dokumentumok annak a nem szerinti megkülönböztetésnek a visszaszorítására összpontosítanak, amely alááshatja az egészséget, kivált fiatal lányok és nők körében.
A globális közösség nemrég ünnepélyesen kötelezte el magát, hogy „nemzeti és globális szinten egyaránt olyan környezetet teremt, amely elősegíti a fejlődést és a szegénység kiküszöbölését.” A hat hónapig tartó kizárólagos szoptatás a leginkább költséghatékony intézkedések közé tartozik.
Számítások szerint az évente megszülető 130 millió csecsemő közül négymillió az élet első négy hetében, az újszülöttkorban meghal. Ez az egész világ öt éven aluli gyermekhalálozásának 36%-át teszi ki.
Bőséges adatok bizonyítják a szoptatás áldásos voltát az édesanyák, a csecsemők és a társadalom egészsége szempontjából. Ugyanez vonatkozik a mesterséges táplálás egészségügyi kockázataira és gazdasági költségeire is. Még meggyőzőbbek az előnyök, ha a szoptatás mellőzésének az anyai és gyermeki morbiditásra és mortalitásra kifejtett hatását vesszük figyelembe.
Globális egészségügyi szervezetek, kormányzati és nem kormányzati intézmények és az egészségügy szakmai egyesületei a csecsemőtáplálás normális módjaként ajánlják az élet első hat hónapjára a kizárólagos szoptatást, valamint a szoptatás folytatását két éven keresztül, sőt azon túl is. Bár az 1990-es években általában javulás állt be a szoptatás megkezdésének arányszámában és átlagos tartamában, a világ összes csecsemőjének még a felét sem szoptatják kizárólagosan négyhónapos koráig. Habár globális szinten az egyéves korban fennálló szoptatás aránya viszonylag magas (79%), a kétéveseknek csak fele szopik. Tehát a jelenlegi szoptatási szokások messze vannak az ajánlottól.
Számos egészségügyi szakember vélekedik úgy, hogy a fejlett országokban világra jövő szoptatott csecsemők alig-alig különböznek mesterségesen táplált társaiktól. Ez a beállítódás egyaránt tükröződik abban, hogy a szoptatással kapcsolatos eljárások oktatása hiányzik az egészségügyi szakemberek képzésének tananyagából és abban, hogy sokuk jártassága a szoptatás előmozdításában igencsak hiányos.

A teljes dokumentum megtalálható az ILCA oldalán (angol)