A megoldandó feladatok – áttekintés

Európában mindenütt a közegészségügy egyik legfontosabb kérdése, hogyan lehetne minél inkább védeni, támogatni és elősegíteni a szoptatást. Az alacsony szoptatási aránynak és a korai elválasztásnak számos fontos egészségügyi és társadalmi vonatkozása van: hátrányosan hat a nőkre, a gyerekekre, a közösségre és a környezetre, többletköltséget ró az adott ország egészségügyi ellátó rendszerére, és egyenlőtlen egészségügyi esélyeket teremt. A WHO tagállamai 2002 májusában az 55. Egészségügyi Világtanács (World Health Assembly, WHA) alkalmával egyhangúan elfogadták a Csecsemő- és kisgyermektáplálási globális stratégiát, megteremtve ezzel az alapot minden közegészségügyi kezdeményezésnek, amely védeni, támogatni és elősegíteni kívánja a szoptatást.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a szoptatás védelme, támogatása és elősegítése jól szervezett, összehangolt munkát igényel. A most kiadott Indítvány mintát kíván nyújtani ahhoz, mi mindent kell magában foglalnia és érvényre juttatnia egy országos vagy regionális tervezetnek. A dokumentum összeállításában részt vevő szoptatási szakemberek egyrészt az EU-t és az EU-val kapcsolatban lévő államokat képviselik, másrészt a megfelelő érdekcsoportokat is, mint pl. az anyákat. Az Indítvány olyan konkrét intézkedéseket és intézkedés-sorozatokat tartalmaz, amelyeknek hatékonysága már bizonyított. Remélhető, hogy ezen intézkedések meghozatalával Európa-szerte javulni fognak a szoptatási gyakorlatok és mutatók (szülés utáni szoptatás, kizárólagos szoptatás, hosszan tartó szoptatás), egyre több olyan anya lesz, akinek a szoptatás erőt, elégedettséget és magabiztosságot ad, és egyre több olyan egészségügyi dolgozó, aki ért ehhez a szakterülethez, és örömet talál a munkájában.

Az Indítványon alapuló országos és regionális tervezetek kidolgozásakor természetesen figyelembe kell venni az adott terület meglévő költségvetési, szervezeti, emberi és intézményi feltételeit. A cselekvéstervezeteket tiszta célokra, erős menedzsmentre és megfelelő anyagi háttérre kell építeni. A szoptatás védelmét, támogatását és elősegítését célzó konkrét cselekvések hátterében legyen ott egy hatékony oktatási, kommunikációs és információs terv és egy megfelelő alap- és továbbképzési rendszer. A hatékonyság további letéteményese az ellenőrző rendszer: a legfontosabbnak tartott intézkedések folyamatos figyelése, értékelése és kutatása. Az Indítvány hat fejezetcím alá gyűjti a javasolt célkitűzéseket, meghatározza a felelősségi köröket, és bemutat néhány lehetséges eredményt és ebből fakadó intézkedést.