Irányelvek és tervezés

Az átfogó országos irányelvek kidolgozásánál alapvetően a Csecsemő- és kisgyermektáplálási globális stratégiára kell hagyatkozni, figyelembe véve az adott egészségügyi ellátó rendszer specifikumait. Az egyenlőtlenségek csökkentése érdekében esetleg kiemelt figyelmet kaphatnak a hátrányos helyzetű gyermekek és társadalmi rétegek. Célszerű felkérni az egészségügyi szervezeteket, hogy az országos irányelvek alapján maguk is adjanak ki javaslatokat és gyakorlati útmutatókat. A hosszú- és rövidtávú terveket az érintett minisztériumok és egészségügyi hatóságok dolgozzák ki, és úgyszintén nekik kell kijelölniük a megfelelően képzett koordinátorokat és tárcaközi bizottságokat. A tervek megvalósítása csak elégséges emberi és anyagi erőforrások mellett képzelhető el.