Kutatás

A kutatásnak tisztáznia kell, milyen hatással járnak a Nemzetközi kódex hatálya alá tartozó marketing-gyakorlatok, az átfogó anyaságvédelmi törvények, a különböző információs, oktatási és kommunikációs megközelítések és beavatkozások, és általában véve a közegészségügyi kezdeményezések. A különböző beavatkozások költség/haszon, költség/hatékonyság és megvalósíthatóság aránya is további kutatást igényel. A kutatási módszerek minőségét jelentősen javítani kell: célratörőbb kutatási terveket kell felvázolni, az etetésre vonatkozó fogalmakat következetesen, egységesített norma szerint kell használni, és szükség esetén megfelelő kvalitatív módszereket kell alkalmazni. A kutatásetika követelje meg, hogy a kutatást végző legyen mentes minden verseny- vagy kereskedelmi érdektől. Rendkívül fontos, hogy a kutató azonnal jelezze, ha esetleges érdekellentét áll fenn, és ezt az ellentétet még azelőtt feloldja, hogy az kutatási eredményeit befolyásolná.