Védelem, támogatás és elősegítés

A szoptatás védelme egyrészt a Nemzetközi kódex teljeskörű alkalmazása által valósul meg. A kódexben szerepel, hogyan kell érvényre juttatni a benne foglaltakat, hogyan kell büntetni a szabálysértést, valamint az is, hogyan kell egy, a kereskedelmi érdekektől független ellenőrző rendszert felállítani. A szoptatás védelme másrészt az anyaságvédelmi törvényeken múlik, amelyek kimondják, hogy minden anyának joga van kizárólagosan szoptatni a gyermekét annak hat hónapos koráig, majd tetszőlegesen folytatni a szoptatást azután.
A hatékony támogatás elhivatottságot követel: minden szülészeti és újszülött-ellátó intézményben/szolgáltatásban a lehető legmagasabb mércét kell állítani. Személyi szinten ez azt jelenti, hogy minden nő számára legyen elérhető a szoptatást támogató szolgáltatás, beleértve a megfelelően képzett egészségügyi dolgozó vagy a szoptatási szaktanácsadó nyújtotta segítséget. Az igen kívánatos családi és társadalmi támogatás elsősorban olyan helyi mozgalmakon és kisközösségi programokon keresztül valósul meg, amelyek önkéntes és hivatalos szolgáltatás együttműködésével jönnek létre. Védelmezni kell az anyának azt a jogát, hogy ott és akkor szoptasson, ahol és amikor szükségét érzi.
A szoptatás elősegítése azon múlik, sikerül-e megvalósítani az országos irányelveket és javaslatokat az egészségügyi és szociális ellátó rendszer különböző szintjein. A cél az, hogy a szoptatás legyen az általánosan elfogadott norma.