1. Irányelvek és tervezés

A szoptatás védelmét, támogatását és elősegítését célzó intézkedések akkor lesznek igazán hatékonyak, ha egy átfogó országos irányelvbe illeszkednek. Az irányelvnek ki kell terjednie a terhesség, szülés, valamint a csecsemő- és kisgyermektáplálás területeire (az utóbbi magában foglalja a nem elsietett kiegészítő táplálással kapcsolatos állásfoglalást is). Ideális esetben mindezek összefogott, jól szervezett országos és regionális egészségügyi tervezetekbe épülnek be, amelyek megfelelő anyagi háttérrel és józan menedzsmenttel igyekeznek kivitelezni a teendőket. Az egész folyamat keretét egy olyan egészségügyi rendszer adja, amely a lakosság egészét lefedi.

A tervezet tűzzön ki konkrét célokat. Például:

 • Minél több olyan csecsemő legyen, akit kizárólagosan és hosszú ideig szoptatnak
 • Minden szülészeti osztállyal rendelkező kórház érje el a bababarát minősítést
 • Mindenki számára legyen elérhető a szoptatásbarát terhesgondozás és szülés utáni gondozás

Az adott idő alatt elérendő célok egy része nyilván az egész lakosságra vonatkozik, de érdemes olyan célokat is megfogalmazni, amelyek egy-egy jól körülhatárolható csoportnál valósítandóak meg – leginkább azoknál, amelyek a legkevésbé hajlanak a szoptatásra vagy legkevésbé támogatják azt. Például:

 • Növeljük kétszeresére a kizárólagos és hosszan tartó szoptatás mutatóját az iskolázatlan anyák körében
 • Az oktató kórházak 50%-a érje el a bababarát kórház-minősítést 2010-ig
 • Minden alacsony jövedelmű anya számára legyen elérhető a szoptatásbarát terhesgondozás és szülés utáni gondozás

Minden célnak van számos olyan részfeladata, amely nagyban befolyásolja az ügy sikerét. Annak a célnak, hogy „minél több olyan csecsemő legyen, akit kizárólagosan és hosszú ideig szoptatnak”, a következő részfeladatai vannak:

 • Tájékoztatni kell a legfontosabb érdekcsoportokat mindazon irányelvekről és javaslatokról, amelyek a szoptatás védelme, támogatása és elősegítése érdekében születtek, és elkötelezetté kell tenni őket a megvalósításuk iránt
 • Javítani kell az egészségügyi dolgozók alap- és továbbképzését, hogy megkapják mindazt a tudást és szakértelmet, amelyet a szoptatás hatékony védelme, támogatása és elősegítése megkövetel
 • Szorgalmazni kell a civil tanácsadói kezdeményezéseket
 • Egységes rendszert kell felállítani a különböző korú csecsemők szoptatási mutatóihoz szükséges gyors, pontos és átfogó adatgyűjtésre és az adatok nyilvánosságra hozatalára. A rendszeren belül általánosan elfogadott, egységesített fogalmakkal kell dolgozni.
 • Tájékoztatni kell az anyákat és családjukat a szoptatás fontosságáról, és meg kell adni nekik minden ezzel kapcsolatos alapismeretet
 • A dolgozó anyák számára biztosítani kell mindazt a törvényi védelmet és támogatást, amely a hat hónapig tartó kizárólagos szoptatáshoz szükséges
 • Az Nemzetközi kódex minden kitételét meg kell valósítani

A célok és részfeladataik rendkívül fontosak, hiszen azt jelzik, hogy a cselekvéstervezet eredményességi mutatókat vár és vállal a határidők lejártakor. A célok és részfeladataik sikere pedig a megvalósításukra kidolgozott működéstervek hatékonyságán múlik. A „javítani kell az egészségügyi dolgozók alap- és továbbképzését” részfeladat például sok különböző módon, különböző intézkedésekkel és tevékenységekkel is megvalósítható a helyi körülmények és erőforrások függvényében. Ezen intézkedések és tevékenységek eredményességét a megfelelő haladás- és folyamatjelző rendszer kíséri figyelemmel, amely már eleve benne foglaltatik a működéstervezetben.