1.1 Irányelvek

Javasolt feladatok Felelős szervek Eredmények/teendők
1.1.1 Átfogó országos irányelvet kell kidolgozni a Csecsemő- és kisgyermektáplálási globális stratégiaalapján, és be kell építeni a szélesebb egészségügyi irányelvekbe Az érintett minisztériumok, az országos szoptatási és/vagy gyermektáplálási egyesületek Az irányelvet felvázolják, véglegesítik, kiadják és terjesztik
1.1.2 Konkrét irányelveket kell kidolgozni a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek és csoportok számára, hogy csökkenjen az egyenlőtlenség Az érintett minisztériumok, az országos szoptatási egyesületek Az irányelvet felvázolják, véglegesítik, kiadják és terjesztik
1.1.3 A szakmai testületeket fel kell kérni, hogy az országos irányelv alapján bocsássanak ki javaslatokat és gyakorlati útmutatókat, és tagságukat szólítsák fel, hogy ezek alapján dolgozzon Az érintett minisztériumok, a szakmai testületek A javaslatokat felvázolják, véglegesítik, kiadják és terjesztik