1.2 Tervezés

Javasolt feladatok Felelős szervek Eredmények/teendők
1.2.1 Meg kell állapítani, hogy az átfogó országos irányelv alapján mik a célok, a feladatok és a prioritások Az érintett minisztériumok, a szoptatási egyesületek Megállapítást nyernek a célok, a feladatok és a prioritások
1.2.2 Hosszútávú (5-10 éves) stratégiai tervet kell kidolgozni, az országos egészségügyi terven belül, és ennek értékelése után újratervezni Az érintett minisztériumok, a szoptatási egyesületek A stratégiai tervet elkészítik, elfogadják és közzéteszik
1.2.3 Rövidtávú (1-2 éves) országos/regionális működési tervet kell kidolgozni, és az ellenőrzés eredményeitől függően újratervezni Az érintett minisztériumok, a regionális egészségügyi hatóságok A működési tervet elkészítik, elfogadják és közzéteszik
1.2.4 A szoptatásvédelmi kezdeményezéseket össze kell hangolni az egyéb közegészségügyi és egészségnevelési tervekkel és tevékenységekkel Az érintett minisztériumok, a regionális egészségügyi hatóságok Felállítják a tárcán belüli és tárcaközi koordináló bizottságokat, a szélesebb közegészségügyi tervekben és tevékenységekben megjelenik a szoptatásvédelem feladata