3.1 Alapképzés

Javasolt feladatok Felelős szervek Eredmények/teendők
3.1.1 Ki kell dolgozni, mi legyen a minimum követelmény (tartalmi, módszertani és időbeli szempontból) egy szoptatással és laktációs menedzsmenttel kapcsolatos tantervben az érintett egészségügyi dolgozók alap- és továbbképzési szintjein; a létező tanterveket ebben a szellemben kell átdolgozni Az érintett orvosi egyetemek és egészségügyi főiskolák rektorai, a szakmai felügyeletek, az országos szoptatásvédelmi bizottságok Kidolgozásra vagy átdolgozásra kerülnek a tantervek és a követelmények, az érintett intézményekben be is vezetik őket
3.1.2 Tankönyveket és oktatási segédanyagokat kell írni – vagy a létezőeket átdolgozni – abban a szellemben, amit a fent vázolt tanterv, valamint a javasolt irányelvek és gyakorlatok megkövetelnek Az érintett orvosi egyetemek és egészségügyi főiskolák rektorai, a szakmai testületek Új vagy átdolgozott tankönyvek és oktatási segédanyagok kerülnek kiadásra és használatba