3.2 Továbbképzés

Javasolt feladatok Felelős szervek Eredmények/teendők
3.2.1 Lehetővé kell tenni a rendszeres interdiszciplináris továbbképzést a szoptatás és a laktációs menedzsment területén a WHO/UNICEF kritériumai vagy más bizonyítottan eredményes kurzusok alapján – ez lehetőleg legyen kötelező bevezető- és továbbképzése minden érintett egészségügyi dolgozónak, különösen a szülészetek és csecsemőosztályok alkalmazottainak Az egészségügyi továbbképző hatóságok, a szülészeti vagy gyerekgyógyászati intézmények, az egészségügyi iskolák, az orvostovábbképzési koordinátorok, a szakmai testületek Minden érintett egészségügyi dolgozó számára rendelkezésre áll a gyakorlati továbbképzés, az ismereteket rendszeresen frissítik; a továbbképzés elfogadott vezérelvek és tanrend szerint történik
3.2.2 Oktatási segédanyagokat kell írni – vagy a létezőeket átdolgozni – ilyen rendszeres interdiszciplináris továbbképzés számára; el kell érni, hogy az anyagok és a kurzusok maradjanak mentesek a Nemzetközi kódex tárgykörébe tartozó termékek gyártóinak és forgalmazóinak befolyásától Az egészségügyi továbbképző hatóságok, az egészségügyi iskolák, az orvostovábbképzési koordinátorok, a szoptatásvédelmi bizottságok, a szakmai testületek Oktatási anyagok kerülnek ki- és átdolgozásra, helyi ellenőrző rendszereket kell beépíteni annak biztosítására, hogy ne legyen érdekellentét a kurzusok és az anyagok tartalmát illetően
3.2.3 Az érintett egészségügyi dolgozókat ösztönözni kell arra, hogy haladó szintű, akkreditált laktációs menedzsment-kurzusokat végezzenek, és megszerezzék a nemzetközi szoptatási szaktanácsadói (IBCLC) vizsgát vagy más ennek megfelelő bizonyítványt, mely bizonyítottan megfelel a legmagasabb szakmai gyakorlat követelményeinek l Az egészségügyi továbbképző hatóságok, az egészségügyi szolgáltatások munkaadói, a laktációs tanácsadás vizsgáztatói, a szakmai testületek Emelkedik az egy csecsemőre eső vizsgázott szoptatási szaktanácsadók száma
3.2.4 A szoptatási szakembereket ösztönözni kell arra, hogy szoros számítógépes kapcsolatban álljanak egymással, hiszen így tovább növelhetik tudásukat és szakértelmüket A szakmai testületek, a közérdekű civil szervezetek Levelezési listák, weboldalak és vitacsoportok jönnek létre