4.1 A Csecsemő és kisgyermektáplálási globális stratégia

Javasolt feladatok Felelős szervek Eredmények/teendők
4.1.1 Meg kell valósítani a Globális stratégián és a WHO/EURO Cselekvéstervezein alapuló irányelveket és terveket Az Egészségügyi Minisztérium és a többi érintett minisztérium Kidolgozzák és érvényre juttatják az irányelveket és terveket
4.1.2 A szoptatással kapcsolatos irányelveket és terveket ismertetni kell az egészségügyi szakma minden szintjével, az alap- vagy továbbképzésben érintett egészségügyi oktató intézményekkel, a civil szervezetekkel és a nagyközönséggel Az Egészségügyi Minisztérium és a többi érintett minisztérium Az egészségügyi szféra és a nagyközönség megismeri a szoptatással kapcsolatos irányelveket és terv