4.4 A bababarát kórház-kezdeményezés

Javasolt feladatok Felelős szervek Eredmények/teendők
4.4.1 El kell érni, hogy a kormány, az egészségügyi hatóságok, a szakmai testületek és az érintett civil szervezetek szorosan együttműködjenek az UNICEF-fel és a WHO-val, és a bababarát o kórházi rendszert fogadják el etalonnak. Azt is el kell érni, hogy minden szülészeti és csecsemőgondozó intézmény igyekezzen megszerezni és megtartani a bababarát minősítést. A kormány és az önkormányzatok, az érintett egészségügyi hatóságok, a szakmai testületek, a civil szervezetek, a szoptatásvédelmi bizottságok, a szülészeti és csecsemőgondozó intézmények bababarát bizottságok jönnek létre, koordinátorokat jelölnek ki; a bababarát minősítést mindenhol a szoptatásvédelem biztosítékának tartják
4.4.2 El kell érni, hogy elegendő erőforrás (anyagi, emberi, időbeli) és technikai segítség álljon rendelkezésre ahhoz, hogy kialakuljon a bababarát-rendszer képzése, gyakorlata, a kórházak minősítő és átminősítő folyamata A kormány és az önkormányzatok, az érintett egészségügyi hatóságok, a szakmai felügyeletek Létrejön a bababarát- rendszeren alapuló ellátás kellő anyagi és személyi háttere – az ellátás minden terhes és szoptatós anya számára elérhető
4.4.3 A jelenleg bababarát-minősítésre még nem törekvő kórházakat ösztönözni kell arra, hogy napi gyakorlatukat ennek ellenére a bababarát normák szerint végezzék Az érintett egészségügyi hatóságok, a szakmai felügyeletek, a bababarát bizottságok Minden kórház/intézmény a bababarát normák szerint végzi munkáját
4.4.4 A bababarát-rendszer kívánalmait be kell építeni az általános országos anya- és csecsemőgondozás minősítő rendszerébe p Az érintett egészségügyi hatóságok, a szakmai felügyeletek, a szakmai minősítő és bababarát bizottságok Az anya- és csecsemőgondozás minősítő normái között szerepel az összes bababarát kritérium
4.4.5 Következetes módszert kell kidolgozni arra, hogyan lehet a terhesgondozás során megadni a szükséges szoptatási ismereteket az anyáknak – ez a bababarát-rendszer erre vonatkozó intézkedéseivel összhangban történjen Az érintett egészségügyi hatóságok, az egészségügyi szolgáltatók, az egészségügyi dolgozók Kialakul egy útmutató a terhesgondozás számára
4.4.6 Be kell vonni az apákat és a családokat, hogy a gyermeküket otthon nevelő anyáknak kellő segítséget nyújthassanak Az egészségügyi szolgáltatók, az egészségügyi dolgozók Az apák és a családok támogatják a szoptatást
4.4.7 Javítani kell az együttműködést a kórházak és az egyéb egészségügyi és szociális ellátó intézmények között, hogy mindenütt megvalósulhasson a bababarát-rendszer 10. lépése: a megfelelő szoptatási tanácsadás és segítségnyújtás a szülés utáni első hetekben Az érintett egészségügyi és szociális hatóságok, a szakmai felügyeletek, a bababarát bizottságok, a védőnők és az önkéntes szoptatási tanácsadók Széles körben bevezetik a bababarát-rendszer 10. lépését
4.4.8 El kell érni, hogy elegendő erőforrás és technikai segítség álljon rendelkezésre ahhoz, hogy a nőkkel, csecsemőkkel és gyermekekkel foglalkozó rendelőintézetekben, tanácsadásokon és szociális ellátó intézményekben a képzés és a mindennapi gyakorlat egyaránt a szoptatásvédelem szellemében történjen Az érintett egészségügyi és szociális hatóságok, a szakmai testületek A rendelőintézetek, a magánrendelők és a szociális ellátó intézmények a szoptatásvédelmi irányelveknek megfelelően támogatják a szoptatást
4.4.9 Ösztönözni kell a bababarát-rendszer szülészeteken kívüli bevezetését: a rendelőintézetekben, a szociális ellátó intézményekben, a gyermekkórházakban és –osztályokon, valamint a munkahelyeken egyaránt meghonosodhatna ez a rendszer Az érintett egészségügyi és szociális hatóságok, a szakmai felügyeletek, a bababarát bizottságok A bababarát-rendszerre alapuló ellátás módozatait a többi egészségügyi és csatolt szolgáltató szektorban is kifejlesztik és megvalósítják