4.6 Képzett önkéntes szoptatási tanácsadók és anyák-egymás-közt (AEK) csoportok nyújtotta támogatás

A fordító megjegyzése: Ezek a tanácsadási formák már léteznek Magyarországon, de egyelőre csak szűk körben. A teendők nagy részét jelenleg az egészségügyi rendszer keretébe tartozó képzett védőnők látják el, de a 4.6-os pont kifejezetten olyan civilekre vonatkozik, akik nem az egészségügyi rendszeren belül végzik a tanácsadást. Ezért is használhatjuk az „önkéntes szoptatási tanácsadó” kifejezést – nálunk ezen elsősorban a La Leche Liga munkatársait értjük. Az „anyák-egymás-közt” csoportok részben lefedik a mi baba-mama klubjainkat, de kevésbé „szabadidős” jellegűek. Az Indítvány szerzőinek szándéka szerint szükség lenne egy olyan rendszerre, amelyben az anyák bizonyos szakértelemmel egymást segíthetnék az egyszerűbb gondok megoldásában – ezt szolgálná az AEK.

Javasolt feladatok Felelős szervek Eredmények/teendők
4.6.1 Ösztönözni kell képzett önkéntes szoptatási tanácsadók és AEK-csoportok létrejöttét és/vagy hatáskörük kiterjesztését, főleg azokon a helyeken, ahol a nők tartózkodnak a szoptatástól Az érintett egészségügyi hatóságok, az önkéntes szoptatási tanácsadók, az AEK-csoportok Képzett önkéntes szoptatási tanácsadók és AEK-csoportok kezdik meg működésüket azokon a helyeken, ahol arra leginkább szükség van
4.6.2 Oktatási tervet kell kidolgozni az önkéntes szoptatási tanácsadók és AEK-csoportok képzésére – meg kell határozni a kurzusok tartalmát, módszerét, segédanyagait, időbeosztását Az önkéntes szoptatási tanácsadók, az AEK-csoportok Létrejön a tanterv és a minősítési feltételek
4.6.3 Együttműködést és kommunikációt kell kialakítani a különböző egészségügyi intézményekben alkalmazott egészségügyi dolgozók és az önkéntes szoptatási tanácsadók és AEK-csoportok között Az érintett egészségügyi hatóságok, az egészségügyi dolgozók, az önkéntes szoptatási tanácsadók, az AEK-csoportok Létrejönnek azok a csatornák, amelyeken hatékonyan el lehet érni hivatalos vagy önkéntes szoptatási szakértői segítséget