5.2 Az egészségügyi és szociális szolgáltatások gyakorlata

Javasolt feladatok Felelős szervek Eredmények/teendők
5.2.1 Munkarendet és adminisztratív módszert kell kidolgozni a kórházi és elsődleges egészségügyi ellátó intézményekben folyó gyakorlat rendszeres értékelésére – ennek alapja legyen az az egységesített gyakorlati kritériumrendszer, amelyet a bababarát-kezdeményezés számára fejlesztett ki a WHO/UNICEF és az országos/regionális bizottságok Az érintett minisztériumok és hatóságok, a szakmai felügyeletek, a bababarát bizottságok Rendszeresen értékelik a napi gyakorlatot minden szülészeti, gyermekegészségügyi és elsődleges egészségügyi ellátó intézményben
5.2.2 Be kell vezetni a rutinszerű visszajelzési rendszert – a páciensek tapasztalataiból leszűrhető, milyen szoptatási tájékoztatást és támogatást adnak a szülészeti és csecsemőgondozó intézmények és a többi elsődleges egészségügyi ellátó intézmény A kórházak és egyéb elsődleges egészségügyi ellátó intézmények igazgatói, a szakmai felügyeletek Bevezetik a rutinszerű visszajelzési rendszert, és kidolgozzák annak a menetét, hogyan lehet orvosolni az ilymódon feltárt hiányosságokat
5.2.3 Rendszeresen ellenőrizni és értékelni kell az OKI-anyagok és –tevékenységek tartalmát, színvonalát és hatékonyságát Az érintett egészségügyi hatóságok, a szoptatásvédelmi koordinátorok és bizottságok Magas színvonalú, mindenre kiterjedő, rendszeresen javított OKI-anyagok jönnek létre az egészségügyi dolgozók és minden anya- és csecsemőgondozásban érintett számára
5.2.4 Ellenőrizni kell, mit tudnak az emberek a szoptatás fontosságáról, a szoptatásvédelem és –támogatás módjairól, mi az általános hozzáállás és gyakorlat Az érintett egészségügyi, szociális és oktatási hatóságok Felméréseket dolgoznak ki és készítenek el, majd az eredményeket közzéteszik
5.2.5 Ellenőrizni kell a továbbképzés tartalmát és hatékonyságát Az egészségügyi továbbképző hatóságok, a szoptatásvédelmi bizottságok, a szakmai testületek Kiértékelik a képzés tartalmát, és azt, milyen szakértelmet biztosít
5.2.6 Széles körben közzé kell tenni az eredményeket, és fel kell használni őket a szoptatásvédelmi kezdeményezések jövőbeli tervezésénél Az érintett minisztériumok és egészségügyi hatóságok, az országos statisztikai testületek, a szoptatásvédelmi bizottságok Az eredményeket közzéteszik és felhasználják az újratervezésnél, beleértve a szándékot, hogy a feltárt egyenlőtlenségeket orvosolják