A szoptatás meghatározói

Ahhoz, hogy a cselekvéstervezet hatékony és kivihető legyen, legelőször is a szoptatás meghatározó tényezőit kell figyelembe vennünk. Ezeket a tényezőket az alábbi táblázat szerint lehet csoportosítanunk. Ezek a tényezők kapnak kulcsszerepet akkor is, amikor a szoptatással kapcsolatos viselkedésmódok, gyakorlatok és mutatók megfigyeléséhez készítünk munkarendet. Különböző hatóköreik azt jelzik, hogy az egészségügyi rendszer és a társadalom más-más szintjein kell figyelemmel kísérni hatásaikat, és meghozni a megfelelő intézkedéseket.

Anya, gyermek, család
 • Az anya életkora, előző szüléseinek száma, fizikai és lelki egészsége
 • Az anya saját, előző gyermekével szerzett szoptatási tapasztalata
 • Az anya iskolázottsága, munkája (nem munkanélküli-e), társadalmi osztálya, etnikuma, lakóhelye
 • Mennyit tud az anya a szoptatásról, hogyan áll a szoptatáshoz, van-e elég önbizalma hozzá
 • Az anya családi állapota, a család mérete, kap-e az anya segítséget az apától/partnertől és a családtól
 • Az anya életmódja (dohányzik-e, fogyaszt-e alkoholt vagy kábítószert, hogyan táplálkozik, végez-e testedzést)
 • A gyermek születési súlya, gesztációs kora, a születés módja, az újszülött általános egészségi állapota
 • Van-e az anya környezetében olyasvalaki, akinek pozitív szoptatási tapasztalata volt, és így követendő példa lehet
Az egészségügyi rendszer
 • Létezik-e terhesgondozás, és ha igen, milyen színvonalú
 • Milyen segítséget kap az anya a szülés alatt és az azt követő néhány napban
 • Létezik-e szülés utáni anya- és csecsemőgondozás, és ha igen, milyen színvonalú
 • A szoptatási tanácsadás terén milyen típusú és színvonalú szakmai segítséget kap az anya
 • Létezik-e védőnői/önkéntes szoptatási tanácsadói segítség
A közegészségügyi irányelvek
 • A szoptatás ügye mekkora prioritást és anyagi segítséget kap
 • Léteznek-e hivatalos irányelvek, javaslatok és tervezetek
 • Léteznek-e figyelő és ellenőrző rendszerek
 • Milyen szintű az egészségügyi dolgozók alap- és továbbképzése
 • Kapnak-e anyagi támogatást az önkéntes tanácsadó szervezetek
 • Az oktatás, a kommunikáció és az információ területén valamint a médiában mekkora teret kap a szoptatás ügye
Szociális irányelvek és kultúra
 • A törvények támaszkodnak-e a Nemzetközi kódexre, és betartatják-e a benne foglaltakat
 • A törvények kimondják-e az anyaság védelmét, és betartatják-e a vele kapcsolatos kitételeket
 • Milyen megjelenítést kap a csecsemőtáplálás és a csecsemő-anya viszony a médiában
 • Vannak-e akadályai vagy hátráltatói a nyilvános helyen történő szoptatásnak
 • Léteznek-e civil kezdeményezésű tanácsadói csoportok, és ha igen, mennyire hatékonyak
 • Mit tud az adott közösség a szoptatásról, és hogy áll hozzá