International Board Certified Lactation Consultant – IBCLC

Új fogalom Magyarországon: a laktációs szaktanácsadó (IBCLC)

A La Leche Liga azért jött létre, hogy támogatást, bátorítást, információt és felvilágosítást nyújtson a szoptatni kívánó anyáknak. A La Leche Ligában megalapítása óta olyan önkéntes édesanyák dolgoznak, akik saját szoptatási tapasztalataikon túl a képzésük során elsajátított ismereteik birtokában igyekeznek segítséget nyúrtani a hozzájuk forduló édesanyáknak.
A Liga képzett csoportvezetõi mindig naprakész információval rendelkeznek, a szervezet mögött álló orvosi tanácsadó testület gondoskodik arról, hogy a javaslatok mindig a legfrissebb kutatási eredményeknek megfelelõek legyenek.

Az idõk folyamán néhány nagy tapasztalattal rendelkezõ önkéntes szoptatási tanácsadó szeretett volna továbblépni és tudását az egészségügyben kamatoztatni. Ez az igény hívta életre a laktációs szaktanácsadói képzést és vizsgát. Megalakult a Nemzetközi Laktációs Szaktanácsadói Vizsgabizottság (International Board of Lactation Consultant Examiners – IBLCE), mely egy független, non-profit szervezet.
A szoptatási tanácsadók 1985 óta szerezhetik meg a Nemzetközi Laktációs Szaktanácsadói (International Board Certified Lactation Consultant – IBCLC) oklevelet. Az oklevél megszerzéséhez egyebek mellett többezer óra gyakorlat és legalább 45 óra továbbképzésen való résztvétel igazolása szükséges. A vizsgára az alábbi témakörökbõl kell felkészülni:

 • anyai- és csecsemõ anatómia,
 • élettan,
 • endokrinológia,
 • táplálkozástan,
 • biokémia,
 • immunológia,
 • fertõzõ betegségek,
 • anyai- és csecsemõ patológia,
 • farmakológia,
 • toxikológia,
 • pszichológia,
 • szociológia,
 • antropológia,
 • csecsemõ növekedése, fejlõdése,
 • kutatási eredmények értékelése,
 • a tanácsadáshoz kapcsolódó etikai- és jogi ismeretek,
 • szoptatással kapcsolatos technikai tudnivalók,
 • szoptatást segítõ eszközök használata, egészségnevelés,
 • a WHO és egyéb nemzetközi szervezetek munkájának, ajánlásainak ismerete.

A bizonyítványt ötévente kell megújítani, így a tudás szinten tartása, a legújabb kutatási eredmények ismerete, a folyamatos továbbképzés elengedhetetlen része a laktációs szaktanácsadói munkának.
A laktációs szaktanácsadó (IBCLC) olyan specialista, aki a szoptató anya és a szoptatott csecsemõ különleges igényeit szem elõtt tartva megelõzi, felismeri illetve segít megoldani a szoptatással kapcsolatos problémákat. Az IBCLC nem helyettesíti a védõnõt, csecsemõsnõvért vagy a gyermekorvost, sokkal inkább együtt dolgozik velük, munkájával kiegészíti az õ munkájukat. A világ számos országában találunk szoptatási tanácsadókat az egészségügyben: kórházakban, klinikákon és magán praxisban egyaránt.
Eredeti végzettségüket tekintve orvosokat, nõvéreket, védõnõket, szülésznõket, pszichológusokat, egészségnevelõket, szociális munkásokat és egyéb segítõ-foglalkozásúakat találunk köztük.
Nyugaton az egészségügyi intézmények szívesen alkalmazzák az IBCLC oklevéllel rendelkezõ szoptatási szakembereket, így õk elõnyt élveznek azokkal szemben, akik mögött nem áll a tekintélyes vizsgabizottság ajánlása.
Magyarországon Dr. Sarlai Katalin volt az elsõ, aki megszerezte az IBCLC oklevelet 1999-ben. Õt követte Rózsa Ibolya 2002-ben; 2003-ban pedig öten – Juhász Judit, Martinovichné Debulay Bianca, Schneiderné Diószegi Eszter, Szõdy Judit és W.Ungváry Renáta – tettek sikeres IBCLC vizsgát, így hétre növekedett a magyarországi laktációs szaktanácsadók száma.
Magyarországon a laktációs szaktanácsadói szakma még ismeretlen fogalom. A Szoptatásért Magyar Egyesület szeretné elindítani az IBCLC képzést és vizsgáztatást, hogy minél több segítõ-foglalkozású és egészségügyi dolgozó rendelkezzen megfelelõ szaktudással. Az Egyesület célja, hogy a laktációs szaktanácsadás elismert szakma legyen hazánkban is.