6. cikkely: Az egészségügyi ellátó rendszer

6.1 A tagállamok egészségügyi hatóságainak megfelelő intézkedéseket kell hozniuk a szoptatás védelme és ösztönzése, valamint a jelen Kódex elveinek népszerűsítése érdekében. Megfelelő tájékoztatást és tanácsot kell adniuk az egészségügyi dolgozóknak arról, mi a felelősségük – beleértve a 4.2 cikkelyben foglalt információt.

6.2 Az egészségügyi ellátó rendszer létesítményei nem használhatóak csecsemőtápszer vagy egyéb, a Kódex tárgykörébe tartozó termék népszerűsítésére. Az egészségügyi szakemberek tájékoztatását elfogadhatónak tartja a jelen Kódex – ha az a 7.2 cikkelyben foglaltak szerint történik.

6.3 Az egészségügyi ellátó rendszer létesítményeiben nem tehető közzé a jelen Kódex tárgykörébe tartozó termék, nem helyezhető ki azt reklámozó plakát, és nem osztható ki semmilyen anyag, ami gyártó vagy forgalmazó cégtől származik – kivéve, ha eleget tesz a 4.3 cikkely kitételeinek.

6.4 Az egészségügyi ellátó rendszer nem engedheti be intézményeibe a gyártó vagy forgalmazó cégek üzletkötőit, akik az anyákkal szeretnének közvetlen kapcsolatba lépni.

6.5 Kizárólag egészségügyi dolgozó (esetleg szociális munkás) mutathatja be a gyári vagy házi készítésű csecsemőtápszer használatát, és csakis az anyának és azon családtagoknak, akik táplálni fogják a gyermeket. Tájékoztatniuk kell az érintetteket arról is, milyen veszélyekkel jár a helytelen tápszerhasználat.

6.6 Intézményeket vagy szervezeteket* el lehet látni adományként vagy leszállított áron a Kódex tárgykörébe tartozó tápszerrel vagy egyéb termékkel, akár az intézményen belül használják fel ezeket, akár az intézményen kívül osztják szét őket. Ilyen ellátmányból azonban csak azok a csecsemők kaphatnak, akiket mindenképpen anyatejet helyettesítő készítménnyel kell táplálni. A külső használatra szánt ellátmány szétosztását kizárólag az érintett intézmény/szervezet végezheti. A gyártók és a forgalmazók az ilyen adományokat vagy árengedményes termékeket nem használhatják népszerűsítési célokra.

6.7 Ha a Kódex tárgykörébe tartozó adományozott tápszert vagy egyéb terméket az intézményen kívül osztják szét, az intézmény vagy a szervezet köteles biztosítani az ellátás folytonosságát mindaddig, amíg az érintett gyermekek rászorulnak. Mind az adományozók, mind az érintett intézmények/szervezetek számoljanak ezzel a felelősséggel.

6.8 A 4.3 cikkelyben meghatározott termékeken kívül az egészségügyi intézményeknek adományozott egyéb berendezések és anyagok magukon viselhetik a cég nevét vagy logóját, de nem utalhatnak a Kódex tárgykörébe tartozó szabadalmazott termékre.

Ez árvaházakra vagy elhagyott gyermekeket gondozó intézményekre vonatkozik, NEM kórházakra!!