Összefüggés az anyatejes táplálás és a gyermekek hatéves korában észlelhető asthma között

W. H. Oddy, P. G. Holt, P. D. Sly, A. W. Read, L. I. Landau, F. J. Stanley, G. E. Kendall, P. R. Burton

BMJ Magyar Kiadás 2000;1:17-22.

Összefoglalás

Célkitűzés: Annak a vizsgálata, hogy van-e összefüggés a csak anyatejes táplálás időtartama és a gyermek állapotának alakulása között az asthma szempontjából, hatéves korban vizsgálva.

Módszer: Prospektív csoportvizsgálat.

A vizsgálat helyszíne: Nyugat-Ausztrália.

A vizsgálat alanyai: 2187 gyermek, akikhez Perth központi szülészeti kórházának a terhesrendelése révén jutottunk el, és akiket hatéves korukig követtünk.

Az értékelés fő szempontjai: Feltétlen logisztikus regresszió a kizárólagos anyatejes táplálás tartama és a hatéves korban már fennálló asthma vagy atópia közötti összefüggés modellezésére; több fontos zavaró tényező – nem, gesztációs kor, dohányzás a háztartásban, kora gyermekkori gondozás – számításba vételével.

Eredmények: A nem anyatejjel történő táplálás négy hónapos kor előtti bevezetése – a zavaró tényezők hatásának kiigazítását követően – jelentős kockázati tényezőnek bizonyult hatéves korban az állapot asthmával és atópiával kapcsolatos alakulásának minden vizsgált mutatója szempontjából. Ezek az alábbiak voltak: az orvos által megállapított asthma (esélyhányados 1,25; 95%-os megbízhatósági tartomány 1,02–1,52); az egyéves kortól kezdve legalább háromszor előforduló obstruktív bronchitis (1,41; 1,14–1,76); az előző évben előfordult obstruktív bronchitis (1,31; 1,05–1,64); az előző évben az obstruktív bronchitis miatt jelentkező alvászavar (1,42; 1,07–1,89); az életkor, amikor az orvos az asthmát megállapította (kockázati hányados 1,22; 1,03–1,43); az életkor az első obstruktív légúti tünetek jelentkezésekor (1,36; 1,17–1,59); és a legalább egy gyakori belélegzett allergén elleni pozitív bőrpróba (1,30; 1,04–1,61).

Következtetések: A hatéves korban már fennálló asthma esélye jelentősen csökkenthető, ha a kizárólag anyatejes táplálást a születés után legalább négy hónapos korig fenntartják. Eredményeink alaposan hozzájárulnak a gyermekkori asthma okainak a megértéséhez, és egyúttal azt is jelzik, hogy az anyatejes táplálás szorgalmazása érdekében tett közegészségügyi intézkedésekkel mérsékelni lehet a gyermekkori asthma miatt az egészségügyre háruló terheket.

A teljes cikk a British Medical Journal Magyar Kiadásában olvasható.