Poliklórozott vegyületek az anyatejben Magyarországon

Dr. Sohár Judit, Dr. Matyasovszky Katalin, Griff Tamás
Országos Élelmezési és Táplálkozástudományi Intézet, Budapest
National Inst. for Food Hygiene and Nutrition, (OKK-OÉTI), Budapest, Hungary

A többszörösen klórozott vegyületek mint a klórozott szénhidrogén típusú növényvédõszerek, poliklórozott bifenilek (PCB-k), poliklórozott-dibenzodioxinok (PCDD-k) és poliklórozott-dibenzofuránok (PCDF-ok) , mindenütt jelen vannak a környezetben.

Közös tulajdonságuk, hogy zsíroldhatók, perzisztensek és hogy feldúsulnak a táplálékláncban.

A lakosság szervezetébe döntõen az élelmiszerekkel jutnak be. Rendkívül lassan ürülnek, felhalmozódnak és raktározódnak a humán zsírszövetben. Képesek átjutni a placentán, kiválasztódnak a tejjel.

Az élelmiszerek klórozott szénhidrogén tartalma szorosan összefügg a környezeti szintekkel. Számos tanulmány igazolja, hogy a humán tejminták analízise jó alapot szolgáltat egy adott térség környezeti szennyezettségének így az ott lakók teljes expozíciójának becslésére.

Az Országos Élelmezés-és Táplálkozástudományi Intézetben több évtizedes hagyománya van az anyatej poliklórozott szennyezõanyag tartalom vizsgálatának. Az elõadás a NEKAP keretében 2001-ben elkezdett, országos felmérés eddigi eredményeit mutatja be.

Az ország négy ipari körzetébõl és egy mezõgazdasági térségébõl származó 20-20 anyatej minta kapillár kolonnás gázkromatográfiás vizsgálata fejezõdött be. Összes PCB, a PCB kongénerek továbbá a savra nem érzékeny klórozott szénhidrogének közül a DDT és metabolitjai valamint a HCH izomerek meghatározására került sor. A vizsgálatok 2002-ben folytatódnak és kapcsolódnak a WHO GEMS/Food Contamination Monitoring and Assessment Programe célkitûzéseihez is.

A donorok kiválasztása, a minták begyûjtése továbbá a kismamák táplálkozási szokásaira vonatkozó kérdõívek kitöltése a WHO-ECEH protocoljában elõírtak szerint történt a védõnõk közremûködésével. A vizsgálatok eredményeit területenkénti csoportosításban táblázatok foglalják össze. Az anyatej minták PCB tartalma a vizsgált körzetekben jelentõsen eltérõ. Néhány kiugróan magas érték oka a kérdõívek elemzése szerint a táplálkozással van összefüggésben. A korábban növényvédõszerként használt poliklórozott szénhidrogének esetében a területi és egyedi eltérések kisebbek. Az 1970-es években betiltott DDT fõ metabolitja a DDE még mindig jelen van minden anyatejben Magyarországon.

A dioxinok, dibenzofuránok és a síkszerkezetû PCB-k élelmiszerekbõl és nõi tejbõl való maghatározásában jártas laboratórium nincs Magyarországon, így hiteles hazai adatok nem állnak rendelkezésre. Az elmúlt évben azonban lehetõségünk volt arra, hogy a WHO által szervezett felmérésben részt vegyünk. Az egyedi nõi tej mintákat Budapesten, Dorog környékén, és Szentes körzetében gyûjtöttük és az elõírások szerint elkészített elegymintákat a Freiburgi Élelmiszervizsgáló Intézetbe küldtük ki vizsgálatra.

Az eredmények azt mutatják, hogy a mért szintek nem térnek el jelentõsen a három körzetben, az ipari országokhoz képest alacsonyak és az elsõ körvizsgálathoz képest jelentõsen csökkentek.

Forrás

A teljes tanulmány