Statisztikai fogalmak magyar elnevezése. XI. rész

Esélyhányados (Odds ratio)

Eset-kontroll vizsgálatokban a relatív esély mérésére használt mutató, mely a relatív kockázattal is szorosan összefügg. Megmutatja, hogy a betegségnek hányszor nagyobb az esélye az adott kockázati tényező mellett, mint a kockázati tényező nélkül. Az esélyhányados közelítő becslése a relatív kockázatnak.
BMJ Magyar Kiadás 2000;2:124.

Folytatás a British Medical Journal Magyar Kiadásában