Statisztikai fogalmak magyar elnevezése. XII. rész

Sensitivity – Szenzitivitás / Detection rate – Felismerési arány

A fenti két fogalomnak azonos a jelentése. Valamely diagnosztikai, osztályozási vagy mérési eljárás egyik jellemzője. Egy adott kategóriába tartozókon belül a teszt alapján is ebbe a kategóriába soroltaknak az aránya (általában százalékban kifejezve). A beteg-nem beteg osztályozás esetén a próba szenzitivitása (érzékenysége) az általa betegnek minősítetteknek a teljes betegszámhoz viszonyított aránya. „A próba akkor jó, ha betegeken elvégezve pozitív eredményt ad” elvet tükrözi.
BMJ Magyar Kiadás 2000;3:187-8.

Folytatás a British Medical Journal Magyar Kiadásában