Statisztikai jegyzetek: A véletlen besorolás szerepe a klinikai vizsgálatokban

Egy kezelés megítélésének legegyszerűbb módja a kezelt betegek összehasonlítása az ugyanott korábban, egyéb módon kezelt betegek állapotával. Ez a megközelítés súlyos hiba lehetőségét hordozza magában. A bajok forrása a prospektív és retrospektív vizsgálatok eredményeinek elegyítése, melyből soha nem küszöbölhető ki teljesen a kezelésen kívüli egyéb körülmények időbeli változásából eredő torzítás. Sacks és munkatársai tanulmányozták a véletlen besorolást alkalmazó, egyidejű kontrollos, valamint a korábbi kontrollcsoportot használó (történelmi kontrollos) vizsgálatok közti különbséget. Azt tapasztalták, hogy a történelmi kontrollos vizsgálatok sokkal optimistább eredményekhez vezettek, mint a véletlen besorolásosak (2). A történelmi kontroll alkalmazása csak szigorúan ellenőrzött körülmények közt lehetséges és csak ritkán indokolt, például előrehaladott rákos betegségek esetén.
BMJ Magyar Kiadás 2000;6:380.

Folytatás a British Medical Journal Magyar Kiadásában