Szoptatás vagy idegen női tej adása a kiváltott fájdalom enyhítésére újszülötteknél

Informed – A fájdalom által kiváltott élettani változások befolyásolják a morbiditás alakulását újszülötteknél. Klinikai tanulmányok csökkenést mutattak ki az élettani paraméterekben és a fájdalom objektíve mérhető értékeiben, ha előzetesen fájdalomcsillapítót adtak olyan újszülötteknek, akiknél valamilyen fájdalom vagy stresszes állapot állott fenn. Erre a célra nem-gyógyszeres (ringatás, pólyázás, szoptatás), valamint gyógyszeres (acetaminofen, szaharóz, opioidok) eljárásokat alkalmaztak.

A szerzők elsődleges célja az volt, hogy értékeljék a szoptatás vagy az idegen női tej hatását az újszülöttek kiváltott fájdalmának csökkentésében. A másodlagos cél pedig az volt, hogy ezt a hatást osztályozzák a szükségessé vált beavatkozások és a fájdalmas eljárások típusa, a gesztációs kor és a kiegészítő, idegen női tej mnnyisége szerint.

Ennek érdekében az alábbi adatbázisokat nézték át: MEDLINE (1966 – 2006), EMBASE (1980 – 2006), CINAHL (1982 – 2006), Cochrane Központi regiszter (Issue 4, Cochrane Library 2005), Society for Pediatric Research éves gyűléseinek összefoglalói (1994 – 2006). Valamint kerestek a nagyobb, gyermekkori fájdalommal foglalkozó konferenciák anyagában is. Bármely nyelvű közleményt figyelembe vettek.

Olyan véletlenszerű és majdnem-véletlenszerű, kontrollált vizsgálatsorozatokat válogattak ki, melyek a szoptatás vagy a női tej hatásával foglalkoztak, szembeállítva azokat a null-terápiával vagy egyéb eljárásokkal. Csak azokat a tanulmányokat dolgozták fel, melyek a fájdalom élettani jelein vagy értékelhető fájdalommérésen alapultak.

Felmérték a vizsgálatok módszertani minőségét egyrészt maguknak a közleményeknek az alapján, másrészt az egyes szerzők személyes megkeresése útján. A megbízható végpontok adatait kivonatolták, és azokat statisztikai módszerekkel elemezték.

11 tanulmányt találtak értékelésre méltónak. Azonban ezek jelentős heterogenitast mutattak az eljárások és a fájdalommérés terén. A szoptatott csoport újszülöttjeinél szignifikánsan kisebb volt a pulzusgyorsulás és a sírási idő mint a pólyázottaknál vagy a ringatottaknál. A szoptatott csecsemőknél jelentősen csökkent a sírási idő a nem-táplált (beavatkozás nélküli) csoporthoz hasonlítva, de nem volt lényeges különbség a szaharóz csoporthoz képest.

A szoptatottak esetén a Csecsemő Fájdalom Skála (Infant Pain Profile score) nagyban különbözött a placebo csoport és a ringatott csoport között. Ugyanakkor nem volt különbség a null-terápiás és a szaharóz csoport között. A Douleur Aigue Nouveau-né skála szerint a szoptatott csecsemőknél lényeges differencia mutatkozott a placebo és a ringatott csoport közt. A kiegészítő női tejjel táplált újszülötteknél kevésbé gyorsult a szívritmus a placebo-csoporthoz viszonyítva.

A sírási idő tartamának és az oxigénszaturáció-változásának a különbsége az idegen női tejjel tápláltak és a placebo-csoport között nem volt statisztikailag jelentős. Viszont a női tejjel pótolt csecsemőknél lényegesen megnőtt a pulzusszám és a sírási idő a szaharózzal tápláltakhoz viszonyítva. Olyan tanulmányt nem találtak, mely értékelte volna az ismételt szoptatás vagy a női tejjel való kiegészítés hatékonyságát a fájdalom csökkentésére.

Végkövetkeztetés: Ha lehetséges, akkor szoptatást vagy idegen női tejet kell alkalmazni újszülötteknél a kiváltott fájdalom csökkentésére, szemben a placeboval, a ringatással, vagy a null-terápiával. Szaharóz adása vagy szoptatás hasonló hatással bír a fájdalom enyhítésében. Idegen női tej kedvező hatása nem állapítható meg az ismétlődő, kiváltott fájdalom ellen, ezen a téren további vizsgálatok szükségesek. Ezeknek a vizsgálatoknak ki kell terjedniük még több kontrollált megfigyelésre szaharóz adásánál, sőt koraszülötteknél is el kellene végezni azokat.

Sarkady, L.

Forrás: Informed

Eredeti cikk