Szoptatás világhete 2008 – Aranyat érő támogatás

A Szoptatás Világhetének 2008-as jelmondata: Aranyat érő támogatás

Segítsünk minden anyát abban, hogy a legjobb életkezdést biztosítsa gyermekének! A szoptatással mindenki nyer!

2008 az olimpia éve, augusztus 8-24-ig az egész világ a sportolók küzdelmét figyeli. Augusztus 1-7-ig ünnepeljük a szoptatás hetét. A WABA arra buzdít, hogy ebben a szellemben küzdjön mindenki, aki valamit is tehet azért, hogy az édesanyák megkapják az aranyat, vagyis megadhassák kicsinyüknek azt a különleges ajándékot, ami valójában minden kisbabának járna: fél évig kizárólag szoptassák gyermeküket, és folytassák a szoptatást, megfelelő kiegészítő táplálás mellett két éves korig, vagy tovább.

Célok:

 • tudatosítani azt, hogy szükséges és értékes a szoptató anyáknak nyújtott segítség
 • friss információkat terjeszteni arról, hogyan lehet megfelelően, hatékonyan segíteni a szoptató anyákat
 • szorgalmazni, hogy optimális körülmények között kaphassanak tanácsot a szoptató anyák minden területen, ahol szükséges

Ami kell, és jár minden anyának:

 • együttérző figyelem
 • alapvető, pontos és időben érkező információk
 • szakszerű és gyakorlatias segítség
 • támogatás

Az anyáknak SZÜKSÉGÜK VAN segítségre

Az olimpikonnak a sikeres versenyzéshez egyaránt szüksége van a család, a barátok, a közösség és a szponzorok segítségére. Az anya ugyanígy igényli a segítséget a szoptatáshoz. Az atléta és a szoptató anya egyaránt nagy kihívásokkal néz szembe. A szoptató anya esetében valódi kihívás: megküzdeni a rossz információkkal, fenntartani a szoptatást, miközben házon kívül dolgozik, megküzdeni a nehézségekkel válsághelyzetben, és legyűrni a kétségeit afelett, hogy képes-e a szoptatásra. A saját magába vetett hit – ez a siker legfontosabb kulcsa az atléta és az anya esetében egyaránt.

A segítség lehet formális, akár egy egészségügyi szakember tanácsa, és informális, mint egy megértő anyatárs biztató mosolya. A segítség érkezhet szakmai körökből vagy „civilektől”, orvostól, dúlától, bábától, képzett segítő anyáktól, anyacsoport tagjaitól, barátoktól, családtagoktól.

Segítség az anyáknak: bizonyítottan működik!

Egy nemrég elkészült Cochrane Tanulmányban 34 vizsgálatot elemeztek, amelyek 14 országban folytak arról, milyen hatással van a szoptató anyáknak adott segítség a kizárólagos ill. a részleges szoptatás időtartamára. A tanulmány szerint mind a professzionális, mind a laikus segítség szignifikánsan növelte a szoptatás időtartamát, a kizárólagos szoptatásra kiemelkedő hatása volt.1 Amely kórházakban a WHO/UNICEF szoptatást támogató továbbképzését megtartották a dolgozók számára, ott határozottan nőtt a kizárólagos szoptatás aránya.

A WHO fejlődő országokat megcélzó közösségi segítségen alapuló szoptatást támogató programja2 számtalan adatot tud felsorakoztatni az anyákat segítő kezdeményezések mellett. Sikorski és társa 10 országban végzett húsz vizsgálatot3, melyek egyértelműen igazolják, hogy a szoptatás minden változatában, de leginkább a kizárólagos szoptatás esetén hatékony a támogatás. A laikus segítők közreműködésével nőtt meg leginkább a kizárólagos szoptatás ideje, a professzionális segítők a szoptatás teljes hosszára voltak legjobb hatással.

A LINKAGES project4 azoknak a tanulmányoknak az eredményét veti össze, amelyek a kórházi gyakorlat és a kizárólagos szoptatás összefüggéseit vizsgálják. Eszerint a kizárólagos szoptatás időtartalmát növeli:

 • tanácsadás és szoptatást segítő információs csomag
 • a kórházi személyzet laktációval és a szoptató anyák támogatásával kapcsolatos képzése
 • a kórházból hazatért családok meglátogatása

A szoptatás támogatása

A csecsemők természetes táplálása a szoptatás. Az anyatej biztosítja, hogy a gyerekek a lehető legjobb táplálékot kapják életük kezdetén, a Föld bármely pontján is élnek. Az anyatej hiánya még a fejlett országokban is növeli a betegségek és a csecsemőhalál kockázatát. A korai mellretétel és a kizárólagos szoptatás évente több mint egymillió kisbabát ment meg.5

Mind az anyák, mind a közösség számára hasznos a szoptatás. A mellrák gyakoribb azok között, akik soha nem, vagy csak nagyon rövid ideig szoptattak. A nem szoptató anyák szülés után nagyon hamar termékenyek lesznek, így túl kicsi a testvérek közötti korkülönbség, ami az anya és a baba egészségét egyaránt veszélyezteti. A kizárólagos szoptatás alacsonyabb költségeket jelent a család, a közösség, az egészségügyi ellátó rendszer számára, és kevésbé terheli meg a környezetet.

A szoptatás támogatása fontos – a szoptatással mindenki nyer

A szoptatást joggal tekinthetjük a csecsemőtáplálás “Arany Mércéjének”, vagyis ez a normális kiindulópont, aminél nincs jobb. Az arany a legtöbb társadalomban különös értéknek számít. Vajon mit érez az, akinek aranygyűrű jár, mégis egy bizsuval szúrják ki a szemét? Ez történik, amikor tápszerrel helyettesítik az anyatejet.

olimpiai karikák

Az olimpia szimbóluma az öt, különböző színű karika. Idén a szoptatás világhetén mi is öt különböző színű karikával ábrázoljuk azt az öt módot, ahogy a társadalom a szoptató anyát segítheti. Ezek a karikák átfedik egymást, hatnak egymásra, erősítik egymást a középső karikára – az anyára fókuszálva.

Középpontban a nő!

A nő nem csak kapja a segítséget! Általában nő az is, aki a támogatást és a gondoskodást biztosítja. Vagyis mindegyik körben kulcsszereplő. A külső körökből érkező támogatás növeli az erőt a középpontban, ami tovább árad mások felé. Az anyák önsegítő közösségei hihetetlen erőt képviselnek világszerte, ezeket mind nők alapították és tartják fenn. A nők a történelem során mindig támaszkodtak az asszonytársakkal kialakított kapcsolatokra – tanultak egymástól, segítették egymást a mindennapokban, és boldogan töltötték együtt az időt. A hagyományok szerint az ilyen közösségek a tágabb értelemben vett család nőtagjaiból álltak: anyák nagyanyák, nagynénik, testvérek mindig készen álltak, ha segíteni kellett.

A nő szerepe sokkal szélesebb körű annál, hogy ellátja a házat és a családot. Ez a kiterjesztett szerepkör nagyon erős igényt teremt arra, hogy segítő hálózat alakuljon ki az asszonyok között. Sajnos a mai nők többsége magányos, nem része egy ilyen közösségnek, nem kaphat megfelelő segítséget tapasztalt nőtársaitól. A rokonok legtöbbször fizikai értelemben is messze laknak, ezért a nők a családon kívül állókban bíznak, vagy ha elérhető, a technológiai segítségben, telefonban, internetben. Ha az összes szoptatást segítő kör erős, és segítséget nyújt minden esetben, az eredmény valóban megmutatkozik a következő generációk életében.

A legfőbb cél, hogy bármelyik kör felé fordul is az anya, mindenhonnan pozitív és empatikus segítséget kapjon a szoptatáshoz.

„A legjobb, amit a szoptatás érdekében tehetünk, hogy újabb és újabb önsegítő csoportokat hozunk létre, ez segíthet visszaállítani a szoptatás kultúráját.” – Maria Ines Fernandez, Fülöp-szigetek

A szoptatás elmaradása hatással van a gyermekre, az anyára, a közösségre és az egészségügyre.

Táblázat a nem-szoptatás és a mesterséges táplálás következményeiről

Az első kör: család és a közösség

Minden nő kapcsolatban van családja tagjaival, barátaival, szomszédaival és környezetének más tagjaival. Ez a kör nagyon egyedi az asszony kultúrájának, életkörülményeinek, szocioökonomiai szintjének, és életmódjának megfelelően. A család adja az azonnali és folyamatos segítség nagy részét, kezdve az édesapával, aki lehet az anya férje, élettársa, barátja.6 Emellett jelen lehet az anya édesanyja, testvérei és más közeli rokonai.

A segítségadók köre túlmutathat a közvetlen családon, az anya barátai, szomszédai és mindazok beletartozhatnak ebbe a körbe, akikkel a saját közösségében kapcsolatot tart fenn. Az, hogy otthonán kívül zavartalanul, kényelmesen szoptasson, kihívás lehet számára, főleg ha a közösség, amelyben él, a szoptatást nem tartja normának, a házon kívüli szoptatás ott nem elfogadható. A támogatás ebben az esetben azt jelenti, hogy a közösség összes tagja elfogadja az anya és a baba egységét, és egyben bátorítják az édesanyát arra, hogy bárhová vigye magával a kisbabáját, és tegyék is ezt lehetővé. A nőket jelentősen befolyásolja – akár pozitív, akár negatív irányba – az, hogy mit látnak, hallanak a számukra hozzáférhető médiában. Az anyát megfelelően segítő közösség képes arra, hogy ellensúlyozza azokat a hatásokat, amelyek a szoptató anyát elbizonytalanítják.

„Egy nyelven kellene beszélnünk a szoptatásról, a babák és az anyák szükségleteiről, bármilyen képzettségű, szociális helyzetű, gazdag vagy szegény, keleti vagy nyugati családról is legyen szó”
Pushpa Panadam, Paraguay

A második kör: egészségügyi ellátórendszer

Az egészségügyi ellátórendszernek és az egészségügyi dolgozóknak közvetlen és közvetett hatásuk van a szoptatás sikerességére. Az egészségügyi dolgozók nagy tekintélynek örvendenek a társadalomban, ezért biztos, hogy amit tesznek vagy mondanak, akár munka közben, akár a mindennapi életben, erősen befolyásolja a közvéleményt. Az optimális gyerektáplálás népszerűsítése, bármely életkorról is legyen szó, alapvetően szükséges ahhoz, hogy az anyák boldoguljanak a szoptatással. A WHO és az UNICEF tisztában van ezzel, és több projektet is épít arra, hogy az anyák az egészségügyi dolgozóktól megfelelő információkat kapjanak. Ezek közül a legfontosabb a Bababarát Kórház kezdeményezés, amelyet felülvizsgáltak és korszerűsítettek. Az új anyagok letölthetők a www.who.int/nutrition/topics/bfhi/en/index.html oldalról.

A Bababarát Kórház kezdeményezésen túl is szükség van az egészségügyi dolgozók praktikus, gyakorlatorientált segítségére. A WABA több országban is végzi az egészségügyi dolgozók továbbképzését szoptatási tanácsadás és klinikai gyakorlat területén.

„Amikor egy anya szoptatási probléma miatt hív, és segítséget kér, akkor abban a pillanatban kell segíteni.”
Rebecca Magalhaes, USA

„Olyan világról álmodom, amelyben minden egészségügyi dolgozó tanult a szoptatásról, és minden anya megkapja a számára szükséges segítséget.”
Felicity Savage, Egyesült Királyság

A harmadik kör: a kormány és a törvényhozás

A kormány politikája és a törvényhozás alapvető hatással van a nők életének több területére. A kormánynak áll jogában törvényeket hozni, vitákat eldönteni, és adminisztratív lépéseket tenni. A törvényeknek támogatniuk kell a szoptató anyákat! Ha a kormányok törvénybe iktatják Az anyatejet helyettesítő termékek forgalmazásának nemzetközi kódexét és az ehhez kapcsolódó WHA határozatokat, akkor ezzel megvédik az anyákat azoktól a kereskedelmi hatásoktól, amelyek aláássák a szoptatás sikerességét.

A WHO és az UNICEF négy területen ajánlja a szoptatást segítő munka támogatását:

 • Egészségügyi rendszer: anyaközpontú szemlélettel, az anya-gyerek párosról való humánus gondoskodással, és figyelmet szentelnek minden döntésnek ami hatással van az anya-gyerek diádra.
 • Egészségügyi szakemberek képzése: segíti az anyákat, ha a szakemberek gyakorlatias és naprakész tudással rendelkeznek, megfelelő lélektani és kulturális ismeretekkel támogatva.
 • Rendeletek: Az anyatejet helyettesítő termékek forgalmazásának nemzetközi kódexe és az ehhez kapcsolódó WHA határozatok abban segítenek, hogy kiküszöbölik a szoptatás sikerességét aláásó kereskedelmi hatásokat.
 • A közösségek aktivitásának növelése: különösen az önsegítő anyacsoportok, és más nem professzionális segítő szervezetek erősítik és informálják a nőket.

(A legújabb Kódex jelentést megtalálja a www.babymilkaction.org/shop/publications01.html#btr07 oldalon)

„A szoptatásban adott segítség hagyományos módszereit aláássa és veszélybe sodorja a globalizáció, a modernizáció és az iparosodás.” – GIMS állásfoglalás 2007

A negyedik kör: Munkahely és foglalkoztatottság

„Minden anya dolgozó nő.” Ez a szlogen pontosan leírja az anyák helyzetét. Anyának lenni azt jelenti, hogy felelős vagyok egy gyerek gondozásáért és jólétéért. Ez energiát, figyelmet és és időt emészt fel. A kizárólagosan szoptatott hat hónaposnál fiatalabb baba édesanyja naponta legalább 11-szer szoptat, éjjel, nappal.7 Maga a tejtermelés is komoly teljesítmény, a nap huszonnégy órájában folyik, amíg az anya dolgozik, pihen vagy éppen alszik. Az az anya tudja mindezt könnyebben megtenni, akit kevés stressz ér. Legjobb, ha átmenetileg kevesebb munka várja az anyát otthon, a munkahelyén pedig időt biztosítanak számára a szoptatásra.

Segítség a dolgozó anyáknak:

 • Szoptatásra vagy fejésre fordítható idő a munkahelyen
 • Tiszta, stresszmentes hely szoptatásra vagy fejéshez
 • A munkatársak elfogadják, hogy a szoptatás a legfontosabb a baba és a mama számára.

A munkaadók számtalan területen támogathatják az anyákat. Ide tartozik a fizetett szülési szabadság, fizetett szoptatási szünet minden munkanapon, helyben, vagy a közelben létesített bölcsőde, védelem a diszkrimináció ellen, rugalmas munkaidő, részmunkaidős foglalkoztatás.

Az ötödik kör: Segítség válsághelyzetben és veszély esetén

Amikor egy anya kezéből kicsúszik az irányítás, arra kénytelen eszmélni, hogy a feladata egyszerű gyerektáplálás helyett a túlélés biztosítása. Biztos fedelet kell keresnie a család feje fölé, élelmiszert, ruhát szerezni, miközben azért harcol, hogy fölvehesse a kapcsolatot rokonaival, a segélyszervezetekkel és egészségügyi dolgozókkal.

A természeti katasztrófák, háborúk vagy más válsághelyzet kiszakítja a családokat természetes lakhelyükről és közösségükből. Az anyák helyzetén sokat segíthetnek a segélyszervezetek, pusztán annak biztosításával, amire egy szoptató anyának szüksége van: elegendő élelmiszerrel, vízzel és ruhaneművel. Egyedül a saját anya teje a biztonságos táplálék ilyen körülmények között egy csecsemő számára.

A www.ennonline.net honlapon elérhető cselekvési útmutató leírja, milyen körülményeket kell biztosítani vészhelyzetben a szoptató anyák számára.

Egy családi krízishelyzetbe került anyának (akár válás, akár börtönbüntetés az ok) szintén segítségre van szüksége. Információs anyagok vagy segítők tájékoztathatnak arról, hogy melyek a kisbaba szükségletei, milyen veszélyekkel jár, ha a babát anyatej helyett tápszerrel táplálják.

A betegséggel sújtott család különleges figyelmet igényel. A legjobb az lenne, ha az anya-gyermek együttlétet a kórházi kezelés alatt is biztosítanák, a csecsemő és kisgyerek látogatását lehetővé kell tenni, ha az anya kórházban van, és segítséget kell nyújtani a fejéshez, ha az anya nem tud szoptatni. Az AIDS-es anyák szoptatása komoly kihívás mind az anya, mind a segítők számára. A nemzetközi ajánlások szerint a baba és az anya számára is a legjobb megoldás a kizárólagos szoptatás az első hat hónapban, hacsak nem áll rendelkezésre olyan helyettesítő táplálék, ami elfogadható, alkalmas, megvalósítható, fenntartható és biztonságos.8

Bár minden anya kihívásokkal szembesül, és támogatásra szorul, a gazdasági szempontból elmaradott övezetben, szegénységben élő nőnek más nehézségekkel kell szembenéznie. Az oktatás, infrastruktúra, pénz és alapvető kényelmi szolgáltatások hiánya párosul azzal, hogy az egészségügyi szolgáltatások nem megfelelőek vagy nem elérhetőek, élelmiszerhiány van, hiányoznak az anyákat segítő csoportok és a mellről és a szoptatásról beszélni tabunak számít. Ez a helyzet akár fejlett, akár fejlődő országban is kialakulhat. A hagyományokat követő szoptató nőket meg kell óvni azoktól a hatásoktól, amelyek árthatnak a tradicionálisan még meglevő gyakorlatnak, ilyen például a reklám és más kereskedelmi fogások.

„Egy kisbaba szoptatása az egész közösség ügye; egy ünnepi alkalom – mindenkinek van szerepe abban, hogy sikeres legyen. A szoptatásbarát környezet azt jelenti, hogy minden sarokban támogató emberek vannak.” – Negeya Sading, Szudán

Amikor hurrikán söpört végig Amerika Golf Áramlattal határos területein, egy szoptatási tanácsadó szolgáltató rendszert alakított ki, amely alapvető információkhoz juttatta a szoptató anyákat. Felvette a kapcsolatot azokkal, akik elveszítették az otthonukat és segítségre volt szükségük. (USA)

Ahogy minden ország a legjobb sportolóit küldi az olimpiai játékokra, úgy érdemes észben tartani azt is: az egészséges sportoló csak egészséges csecsemőből cseperedhet. Nem kérdés, hogy az optimális csecsemőtáplálás az alapja az optimális növekedésnek és fejlődésnek.

A szoptatással mindenki nyer!

Hogyan támogathatja Ön a szoptatást?

Középpontban a nő

 • Szerezzen ismereteket a szoptatásról!
 • Kérjen segítséget és ajánljon fel segítséget másoknak!
 • Ügyeljen az egészségére és a helyes táplálkozásra a várandósság és a szoptatás alatt!
 • Beszélgessen olyan anyákkal, akiknek pozitív szoptatási tapasztalataik vannak!
 • Csatlakozzon egy szoptatós baba-mama csoporthoz!

Kormány és törvényhozás

 • Beszéljen vagy írjon a döntéshozóknak arról, hogy milyen nagy jelentőségű a szoptatás támogatása!
 • Emelje fel a szavát a WHO/UNICEF Kódex és az azt követő WHA határozatok törvénybeiktatásáért!
 • Csatlakozzon a helyi szoptatást támogató egyesülethez és vegyen részt aktívan a tevékenységében!
 • Küldjön információkat a bababarát kórház kezdeményezésről a szülészeti intézmények vezetőinek!
 • Kezdeményezzen petíciót annak érdekében, hogy a szoptatásbarát munkahelyek kaphassanak adókedvezményt!

Család és közösség

 • Nyújtson gyakorlati segítséget a szoptató anyának: készítsen neki ételt, segítsen a nagyobb gyermekek gondozásában

  vagy a házimunkában!

 • Szerezzen ismereteket a szoptatásról, hogy segíteni tudjon az anyának a szoptatási problémák megelőzésében ill.

  felismerésében és elhárításában!

 • Higgyen abban, hogy az anya képes szoptatni csecsemőjét!
 • Segítsen neki eljutni egy támogató anyacsoportba vagy szoptatási tanácsadóhoz!
 • Írjon a médiának, hogy emeljék fel a szavukat a szoptatás mellett, és helyesbítsék a téves információkat!

Munkahely és foglalkoztatás

 • Munkaadóként – alakítson ki megfelelő helyet a szoptató anyák részére, ahol megszoptathatják kisbabájukat vagy

  lefejhetik a tejet!

 • Működjön együtt a helyi közösségi szervezetekkel a szoptatás támogatásáért a munkahelyeken!
 • Ha szoptatott babát gondoz, nézzen utána, mi szükséges ahhoz, hogy a szoptatási kapcsolat fennmaradhasson a

  gondjaira bízott kisbaba és édesanyja között!

 • Családtagként – könnyítse meg a háztartási feladatokat a szoptató és munkát vállaló anya számára!
 • Írjon a törvényhozóknak, hogy támogassák a fizetett szülési szabadság és gyermekgondozási támogatás fennmaradását,

  valamint a szoptatásbarát munkahelyek létrehozását!

Egészségügyi rendszer

 • Járjon utána, hogyan lehet szoptatást támogató anyacsoportot szervezni a szülészeti intézményben!
 • Végezzen el egy korszerű szoptatási ismereteket oktató tanfolyamot!
 • Szorgalmazza, hogy az egészségügyi és politikai vezetés tűzze ki célul a bababarát elvek megvalósítását minden

  szülészeti intézményben!

 • Nézzen utána, kik az Ön közelében dolgozó laktációs szakemberek, és hogyan lehet őket elérni!
 • Tegyen azért, hogy minden egészségügyi dolgozó képzésének része legyen a szoptatás támogatásával kapcsolatos

  ismeretek oktatása!

 

„Ha valaki bármit is tesz azért, hogy az anyák és kisbabáik számára könnyebb legyen a szoptatás, hatalmas szolgálatot végez. Lehet, hogy kicsinek tűnik, de sok kicsi sokra megy.” – Ted Greiner, USA

Irodalom

 1. Britton, C. et al. Support for breastfeeding mothers. Cochrane Database of Systematic Reviews 2007, Issue 1.
 2. World Health Organization and LINKAGES. Community-based Strategies for Breastfeeding Promotion and Support in Developing Countries. WHO: 2003
 3. Sikorski, J. et al. Support for breastfeeding mothers. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2002.
 4. Green, C.P. Improving Breastfeeding Behaviors: Evidence from Two Decades of Intervention Research. AED, The LINKAGES Project: 1999.
 5. WABA 2007 WBW Action Folder
 6. Pisacane, A. et al. A Controlled Trial of the Father’s Role in Breastfeeding Promotion. Pediatrics 2005; 116(4): e494-e498.
 7. Hörnell A et al (1999) Breastfeeding patterns in exclusively breastfed infants: a longitudinal prospective study in Uppsala, Sweden. Acta Paediatrica 88:203-11.
 8. WHO 2007, HIV and Infant feeding: new evidence and programmatic
  experience: report of a technical consultation held on behalf of the Inter-agency Task Team (IATT) on Prevention of HIV Infections in Pregnant Women, Mothers and their infants, Geneva, Switzerland, 25-27 October 2006.

Forrás